සවුදි අරාබිය අද සිට යළි විවෘතයි

නව කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය මැඩ පැවැත්වීමට වසා දැමුණු සවුදි අරාබිය අද යළිත් විවෘත කර ඇත.

ගතවූ දෙසතිය තුළ සංචාරකයින්ට එරටට ඇතුළුවීමට තහනම් වුව ද අද සිට එය යළි විවෘත කෙරේ.

එරටට පැමිණෙන සංචාරකයින් දින 14ක නිරෝධායනයකට යොමු කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.