යුක්‍රේනයෙන් තවත් සංචාරකයින් පිරිසක්

දිවයිනට පැමිණි ප්‍රථම යුක්‍රේන ජාතිකයින් පිරිසෙන් 22 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක් අද (02) සිය සංචාරය ආරම්භ කරමින් මාතර මිරිස්ස මුහුදු තීරය වෙත පැමිණ තිබුණි.

ඒ සමගම මිරිස්ස ධීවර වරාය තාවකාලිකව වසාදැමුණු අතර එම පිරිස පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ මගින් ආසාදිතයින් නොවන බවට තහවුරු කරගත් අය වේ.

තවත් යුක්‍රේන ජාතික සංචාරකයින් 173 දෙනෙකු රැගත් ගුවන් යානයක් අද පස්වරුවේ දිවයිනට පැමිණි අතර ඔවුන් යුක්‍රේනයේ සිට පැමිණි තුන්වන කණ්ඩායම වේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.