කාත්තාන්කුඩි සහ කල්මුණේ ප්‍රදේශ හුදකලා කරයි.

 

කාත්තාන්කුඩි පොලිස් වසම හා කල්මුණේ ප්‍රදේශ කිහිපයක්  හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර ඇත.

ඒ අනුව පහත සඳහන් ග්‍රාම නිලධාරී වසම්  කල්මුණේ 1,කල්මුණේ 1C,කල්මුණේ 1E,කල්මුණේ 2,කල්මුණේ 2A,කල්මුණේ 2B,කල්මුණේ,කල්මුණේ 3A,කල්මුණේකුඩි‌ෙ‌ෙ1,කල්මුණේකුඩි 2,කල්මුණේ කුඩි 3හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කළ බව කොවිඩ් – 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථාන නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කරයි

කල්මුනේ ප්‍රදේශයේ රැපිඩ් ඇනිටිජන් පරික්ෂණ මගින් ආසාධිතයන් 32 කු හමුවිමත් සමග ඒම ප්‍රදේශ හුදෙකලා කිරිමට පියවර ගත්තේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.