Sun. Feb 23rd, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ශ්‍රී ලංකාව සහ කියුබාව අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබදතා ගොඩ නැගේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ කුයුබා රජයේ අනාගතය ශක්තිමත් කරමින් රටවල් දෙක අතර සහයෝගිතා වර්ධනය කිරීමට අදාල සාකච්චාවක් අද දිනදී සිදු විය.

ශ්‍රී ලංකාව සහ කියුබාව අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබදතා ඇති කර ගනිමින් 60 වන සංවත්සරයට සමගාමිව කියුබාවේ රාජ්‍ය 
නියෝජනය කරමින් පැමිණි මාර්සෙලිනෝ මෙඩිනා ගොන්සාලෙස් සමඟ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වසන්ත සේනානායක 
ද්විපාර්ශවික කරුණු සාකච්චා කළේය.

වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ රටවල් දෙක අතර පවතී අන්‍යොන්‍ය ගෞරවය විශ්වාසය තව දුරටත් ගොඩ නාග ගනිමින් ඉදිරියේදීද 
කටයුතු කරන බවට මෙහිදී සාකච්චා වී ඇත.

ලක්ෂ්මන් කදිර්ගමාර් ජාත්‍යන්තර සබඳතා ආයතනය සහ කියුබාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ
රාවුල් රෝ ගාර්ෂියා ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී. මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම මගින් ආයතන 
දෙක අතර අධ්‍යයන හා ශාස්ත්‍රීය සහයෝගීතාව සහ පර්යේෂණ කටයුතු සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

කියුබාවේ රජය සහ ජනතාව සමඟ සහයෝගීතාවයේ සංකේතයක් ලෙස, හානියට පත් කලාපවල හා මහ නගර සභා 10 ක 
ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 50,000 ක පරිත්‍යාගයක් කියුබාව වෙත රාජ්‍ය අමාත්‍ය සේනානායක විසින් 
භාර දෙන ලදී. වසර 81 ක් තුළ කියුබාවට බලපෑ ශක්තිමත්ම සුළි කුණාටුව මේ වසරේ ජනවාරි 27 වන දින කියුබාවට 
බලපෑ සුළි සුළඟකින් විශාල වශයෙන් හානි සිදුවිය. කියුබානු රජය විසින් මෙම පරිත්‍යාගය උණුසුම් ලෙස පිළිගනු ලැබුවේ 
සහයෝගීතාවයේ හා මිත්‍රත්වයේ ශක්තිමත් බැඳීම්වලට සාක්ෂියක් වශයෙනි.

හානියට පත් ප්‍රදේශවල පොල් වගාවන් නැවත සිටුවීම සඳහා වූ සාකච්ඡාවලදී වාමන එක්ස් උස දෙමුහුන් ප්‍රභේදයේ පොල් 
බීජ 200 ක් පරිත්‍යාග කිරීමට පොරොන්දු විය.

මෙම සංචාරයේදී දෙරට අතර වෙළඳ හා වාණිජ සබඳතා ඉහළ නැංවීම සඳහා සාමූහික ක්‍රියාමාර්ග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 
රාජ්‍ය අමාත්‍ය සේනානායක මහතා පළමු විදේශ වෙළඳ හා විදේශ ආයෝජන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඇන්ටෝනියෝ කැරිකාර්ට්
කොරෝනා සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීය. චේගුවේරා සහ ආර්.ජී. අතර අත්සන් කරන ලද පළමු වෙළඳ හා ගෙවීම් ගිවිසුම 
රාජ්‍ය අමාත්‍ය සේනානායක මහතා සිහිපත් කළේය. 

හවානාහි ජාන ඉංජිනේරු හා ජෛව තාක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සංචාරයක් ද රාජ්‍ය අමාත්‍ය සේනානායක මහතා විසින් සිදු කරන
ලද අතර එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අංශයට ආධාර ලබා ගැනීම කේන්ද්‍ර කර ගත් සාකච්ඡා, විශේෂයෙන් පර්යේෂණ හා 
සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලුයිස් හෙරේරා මාටිනස් මහතා ශ්‍රී ලංකා අමාත්‍යාංශයට සහාය වීමට දැඩි උනන්දුවක් 
දැක්වීය. විවිධ රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා තාක්‍ෂණය මාරු කිරීම හා හුවමාරු කිරීම තුළින් සෞඛ්‍යය.

ජුනි 28 වන දින සැන්ටා ක්ලාරා වෙත ගිය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා දෙරට අතර පවතින ගැඹුරු හා මුල් බැසගත් සබඳතා සංකේත
වත් කිරීම සඳහා චේ අනුස්මරණයේ ගසක් රෝපණය කළේය. 1959 අගෝස්තු මාසයේදී, චේගුවේරාගේ ශ්‍රී ලංකාවේ
 සංචාරය අතරතුර, එවකට ලංකාවේ, හොරානාහි යහලකලේ වතුයායේ චේ විසින් මහෝගනී ගසක් රෝපණය කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද 28 වන දින සවස ශ්‍රී ලංකා ආහාර උළෙලක් මන්සානා 
කෙම්පින්ස්කි හි ග්‍රාන් හෝටලයේ දී ප්‍රධාන සූපවේදී පබ්ලිස් සිල්වා සමඟ මවුන්ට් ලැවීනියා හෝටලයෙන් සංවිධානය 
කරන ලදී.
 
 
 


Cisco 300-101 Practice Test Will Be More Popular

It s you, Lili He proposed to look at the mulberry garden. Cisco 300-101 Practice Test Ning Hao has been secretly prosperous these days. Hey The prosperous appearance in the room yanked open the door and rushed out, but when he saw Grandpa, he rushed out and hurried back to hug the old man http://www.passexamcert.com/300-101.html who had to rush to the sea of fire. He went 300-101 Practice Test down to the post and went to see if the feelings on Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) the post and under the guard were the same. Shang Cisco 300-101 Practice Test Tian gave way. The man did not move, only CCDP 300-101 coughed, which made Shangtian somewhat accidental. Talk about Cisco 300-101 Practice Test it I have already thought about it.

This unitary father s experience more verified the law of conversion of the difficult classics and the I Ching, and his successful fortune completely converted. Called customers to drink water, leaving workers Cisco 300-101 Practice Test to CCDP 300-101 accompany Cisco 300-101 Practice Test injuries.Jiacheng brain http://www.examscert.com network, do not click to 300-101 Practice Test know who warehouse stock, take a crossroads, he Cisco 300-101 Practice Test took the initiative to replace long term temporary workers, their own car, to sit in the car two lieutenants, straight to the target. My brother Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) said, I Jinpen wash their hands, angrily set creations money cremated, packed in a box, wrote a will, in the future with my urn buried in the ground. My daughter said that today, Saturday, do not go to night study, anxious a thing thing. Finally, he was able to temporarily enjoy God Ocarina Outerwear, excitement could not say the right words, only take a sentence, I do not package the best dumplings so good looking. No wonder call him thirteen do not rely on it, so who depends on the man This world depends on him, weak women depend on him for care.

Well Cisco 300-101 Practice Test explains ten thousand rites, after all, dare not say that he fell in love with the new boss, had to slap the old lady sloppy eyes I don t want to go to the United States Cisco 300-101 Practice Test so quickly, I am still Cisco 300-101 Practice Test http://www.testkingdump.com small, not really qualitative yet, Besides, I can t bear my parents. Next door to us It is a Cisco 300-101 Practice Test man and a CCDP 300-101 woman who often can t 300-101 Practice Test sleep at night. laughed out, but later, seeing him like this Implementing Cisco IP Routing (ROUTE v2.0) every day, slowly she could not laugh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *