Mon. Sep 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ගෝඨාගේ හදවත් සත්කමෙහි ප්‍රතිකාර සදහා කාලය දික් කිරීමට අධිකරණයෙන් අවසර

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාමේ වන විට සිංගප්පූරුවේ මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින නිසා ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ජනාධිපති නීතිඥ අලි ශබ්රි මහතා අධිකරණයට දන්වා සිටියේ තම සේවාදායකයා ඉකුත් මැයි මස 31 වනදා සිංගප්පූරුවේදී හෘද සැත්කමකට භාජන වී ඇති අතර ඔහු පසුගිය 09 වනදා රෝහලෙන් මුදාහැර ඇති බවය.

එතැන් පටන් සති 06 ක් කාලයක් පුනරුත්ථාපන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක තම සේවාදායකයාට නිරත වීමට සිදුවී තිබෙන බව සඳහන් කළ ජනාධිපති නීතිඥ ශබ්රි මහතා ඔහු ලබන මස 22 වනදා වනවිට දිවයිනට පැමිණෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ද සඳහන් කරමින් මෙම නඩු විභාගය ආරම්භ කිරීම සඳහා තම සේවාදායකයා අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීම සාධාරණ නඩු විභාගයකට බෙහෙවින් වැදගත් වන බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපති නීතිඥවරයා එමනිසා ඔහු දිවයිනට පැමිණීමෙන් පසුව එම නඩුවේ විභාගය ආරම්භ කර ලෙසද ඉල්ලා සිටියේය වෛද්‍ය වාර්තා  ගොනු කරමිනි.

ඉකුත් රජය සමයේ හම්බන්තොට, මැදමුලන ප්‍රදේශයේ ඩී .ඒ .රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම තුළින් රජයට රුපියල් මිලියන තිස් 33.9 ක පාඩුවක් සිදු කළේ යැයි චෝදනා කරමින් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති ප්‍රසාද් හර්ෂණ ද සිල්වා ඇතුළු විත්තිකරුවන් හත් දෙනකුට එරෙහිව පොදු දේපළ පනත යටතේ නීතිපතිවරයා විසින් මෙම නඩුව ගොනුකර තිබේ.

මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් පෙනී සිටි රජයේ නිතිඥ වසන්ත පෙරේරා මහතා විරෝධයපල නොකළ අතර ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල නඩුවේ විභාගය ජූලි මස 26 වනදා දක්වා කල් දැමූ අතර එදින සාක්ෂි දීම සඳහා අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි සාක්ෂිකරුවන්ට අවවාද කළේය.

මෙහිදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ අලි ශබ්රි මහතා කළ තවත් ඉල්ලීමක් පිළිගත් ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට විදේශ ගතවීමට ලබාදී තිබූ අවසරය ජූලි මස 24 වනදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට ද නියෝග කළාය. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් හත් දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිපතිවරයා ගොනුකර ඇති නඩුවේ විභාගය ජුලි මස 26 වනදා දක්වා කල් තැබීමට කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය නියම කළේය.

 

 

Huawei H12-224 Vce Dumps

Leaving the Civic Center, Tseng Kuo fan s mood opened an instant moment, as if the completion of a mission, it seems that a lot of achievements in the cause of success, a lot of physical health. Strange to say, waiting for them to stop crying, when empty hanging must be sinister sun, a cloud is also no race match steamer. The truth Huawei H12-224 Vce Dumps Huawei H12-224 Vce Dumps is Huawei Certified H12-224 that everyone has a share of each.Although most of China Huawei H12-224 Vce Dumps was affected at that time, the deposit of households was limited, but Daoguang even forced out part of the bank to reward http://www.passexamcert.com/H12-224.html these meritorious ministers. Chen Mulan Qingqing accompany, fortunate every HCNP-R&S Fast Track (Huawei Certified Network Professional – Routing & Switching) Fast Track Exam stanza in the last, why can not endure foolishness, in case H12-224 Vce Dumps of Yang benefit. My relatives in Beijing two Huawei H12-224 Vce Dumps months is stagnant, where can get the money Then I asked the hometown to familiarize with the bank loan, and the next official leave was to do this.

Yao Ying H12-224 Vce Dumps was ousted, is a major event took place in the Daoguang years, Huawei H12-224 Vce Dumps to many people have left a deep impression. Dorian said The emperor already had the purpose, the adults act according to the Huawei H12-224 Vce Dumps rules, the next official would not break the law. To govern this country Huawei Certified H12-224 well, it is Huawei H12-224 Vce Dumps your duty There is also a responsibility He did HCNP-R&S Fast Track (Huawei Certified Network Professional – Routing & Switching) Fast Track Exam not dare to look down, hurriedly quit. Later, the more you listen to your fame and fortune, the more H12-224 Vce Dumps you can not even accompany him.

It is really strange Shang Yan glanced at Huawei H12-224 Vce Dumps H12-224 Vce Dumps his father and went Huawei Certified H12-224 back without saying HCNP-R&S Fast Track (Huawei Certified Network Professional – Routing & Switching) Fast Track Exam his head Okay, baby, the plane started to H12-224 Vce Dumps land When she was lying on the bed at night, she often cried and cried and licked her thighs Huawei H12-224 Vce Dumps to punish herself. Is it appropriate to use the word moral When you used to ask someone to act as an agent seller, People promised to be full. After she opened it, everyone saw that this was a map of China from Taipei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *