Tue. Dec 10th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

පෞද්ගලික දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රවලට රටේ සංවර්ධනය යටපත් කිරීමට ඉඩ දිය නොහැකියි:ජනපති

රට ගොඩනංවන වාපි, කෘෂි, අධ්‍යාපන සහ කර්මාන්ත සංග්‍රාම යටපත් කරමින් මතුව ඇති වෛරයේ සහ පෞද්ගලික දේශපාලන අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට දරන සංග්‍රාම හේතුවෙන් රටේ සංවර්ධනය යටපත් වී ඇති බව ජනාධිපතිතුමා පවසයි.

මෙම පෞද්ගලික දේශපාලන අරමුණුවලට රටේ සංවර්ධනය සහ ජනතා අවශ්‍යතා යටපත් කිරීමට ඉඩ දිය නොහැකි බව ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළේ “සාරවත් දේශයක වාපි සංග්‍රාමය” එල්ලංගා පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සමාරම්භක අවස්ථාවට ඊයේ (12) පස්වරුවේ එක්වෙමිනි.

පුරන් කුඹුරු අක්කර 3000ක් අස්වද්දමින් පවුල් දහසක කෘෂි ආර්ථිකය සවිබල ගන්වමින් සමගාමී වැව් අමුණු 21ක් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය කුරුණෑගල බටහිර පඬුවස්නුවර පිහිටි කොටකිඹුලාකඩ අමුණ අසල දී අද ආරම්භ කෙරිණි.

සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනා මධ්‍යයේ ජනාධිපතිතුමා විසින් පළමු පස්පිඩැල්ල කපා වාරි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කළේය.

මෙම උත්සව සභාව ඇමතූ ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ පරිසරය සහ වන සම්පත ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් තමන් තීන්දු තීරණ රැසකට එළැඹියේ රටේ ජනතාවගේ හුස්ම ගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කිරීමට බවයි. එම තීන්දු තීරණ පිළිබඳ තමාට පහර දෙමින් අපවාද එල්ල කළ ද වන සම්පත රැක ගැනීමේ වගකීම කිසිවෙකුට බැහැර කළ නොහැකි වගකීමක් බවට අද පත්ව තිබෙන බව ද ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නේය.

රටක් ලෙස අපට ඉදිරියට යා හැක්කේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තය ගොඩනංවා ගොවියා ශක්තිමත් කිරීමෙන් බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපතිතුමා මෙරට වාපි ක්ෂේත්‍රය සහ කෘෂි ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් ඉටුකළ හැකි සෑම වගකීමක් ඉටුකරමින් අතීත ශ්‍රී විභූතිය රටට උදාකර දීමට කැපවන බව ද අවධාරණය කළේය.

කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බැංකු මගින් ගොවීන් වෙත සහන ණය ලබාදීම, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන සුළු වාරිමාර්ග ජල පෝෂක ප්‍රදේශ සංරක්ෂණ වැඩසටහන යටතේ කළුවර පැළ 200 ක් වගාකිරීම සංකේතවත් කරමින් ගොවින් වෙත එම පැළ බෙදාදීම සහ ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති කිහිපයකට අදාළව ප්‍රතිලාභ ලබදීම ද මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා අතින් සංකේතවත් කෙරිණි.

ආර්.ඩී. ජනිත් මධුසංඛ සිසුවා විසින් සිතුවමට නඟන ලද ජනාධිපතිතුමාගේ රුව රැගත් චිත්‍රයක් ද මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්විණි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර, වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර පේෂල ජයරත්න, ශාන්ත බණ්ඩාර, ධර්මසිරි දසනායක, අතුල විජේසිංහ, එස්.බී නාවින්න යන මහත්වරුන් ඇතුළු පළාතේ මහජන නියෝජිතයන් ද රාජ්‍ය නිලධාරින් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

Most Important Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers

You stay, accompany your sister. Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers The 500-452 Real Exam Questions And Answers two faces that smiled and smashed the neck of the Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers Japanese captain Suzuki Kaitai Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers may have never appeared in Enterprise Networks Core and WAN Core and WAN Systems Engineer, Enterprise Networks Architecture Systems Engineer 500-452 the neck of Chen s squatting career. Uncle Yokoko squatted. In the old man s dry eyes, he even shed a few drops of tears Come in, come Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers back, just come back. There are several rivers and Core and WAN Systems Engineer, Enterprise Networks Architecture Systems Engineer 500-452 Real Exam Questions And Answers lakes brothers who can have such a dead man you get what you sow.

A slippery pole to 50 500-452 Real Exam Questions And Answers big money a day, very bitter Another added Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers Even if you think about the beam, today is not a success. Hengchun shouted Qi Shan, how do you see the officer does not kneel down.You defy the court Qi Shan, but narrowed his eyes that Enterprise Networks Core and WAN the majestic Hengchun looked looked and said Secretary Kou, the old lady has asked you to be safe, but you not only do not let the old man sit down, but let the old man knelt down Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers you Dare to be confused Hengchun Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers said Qi Shan, you are dismissed officials, do not you forget Qi Shan laughed and said The old man knows that http://www.examscert.com he has been dismissed, but you do not forget, the old lady Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers has not been taken off the first Marquis You Hengchun is only a criminal Shangshu, how capable, dare to speak with the old lady Hengchun surprised a moment, half doomed, the lobby was quiet. Because Core and WAN Systems Engineer, Enterprise Networks Architecture Systems Engineer 500-452 Zeng Xingang was illiterate and did not pass the bill on charges, the old scholar who wrote the petition filed a trick and the rational thing made him illegitimate.

Ning 500-452 Real Exam Questions And Answers Yu Enterprise Networks Core and WAN and Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers his Core and WAN Systems Engineer, Enterprise Networks Architecture Systems Engineer 500-452 Real Exam Questions And Answers parents saw that Ning An had some Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers horror when he came in with the crystals. Cisco 500-452 Real Exam Questions And Answers She just wanted to have a partner dance to spend these Core and WAN Systems Engineer, Enterprise Networks Architecture Systems Engineer 500-452 free nights happily. going

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *