Fri. Nov 22nd, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ඉස්ලාම් රටවල් 17ක තානාපතිවරු සමඟ පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ හමුවක්

ඉස්ලාම් රටවල් 17ක තානාපතිවරු සමඟ පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ හමුවක් පැවැත්විය.එහිදී ශ්‍රී ලංකාව සියළු අන්තවාදයන් පිටුදැක සමඟියෙන් නැගී සිටින බවට කතානායක කරු ජයසුරිය මහතා විසින් එම තානාපතිවරුන්ට සහතිකයක් ලබා දී ඇත.

ත්‍රස්තවාදය කෙටිකලක් තුළ මුළුමනින්ම පාහේ අකර්මන්‍ය කර ආරක්ෂාව තහවුරු කළ ලෙසටම ශ්‍රී ලංකාව සියළුම අන්තවාදයන් පිටුදැක නොබෝ දිනකින්ම යළි සමඟි සම්පන්න ශක්තිමත් දේශයක් ලෙස නැගී සිටිනු ඇතැයි” කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා ඉස්ලාම් රටවල් 17ක තානාපතිවරු සමඟ පැවැති වි‍ශේෂ හමුවක දී පැවසීය.

මෙම හමුව පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවැත්විණි. මෙම හමුව සදහා , ඇෆ්ගනිස්ථානය,බංලාදේශය,ඉජිප්තුව,ඉංදුනිසියාව,ඉරානය, ඉරාකය, ලිබියාව, කුවේට්, මැලේසියාව, ඕමානය, පකිස්තානය, පලස්තීනය,කටාර්, සෞදිආරාබිය, තුර්කිය යන රටවල් නියෝජනය කරමින් තානාපති නිළධාරීහු එක්ව සිටියහ.

“පාර්ලිමේන්තුව අදාල ආංශික කාරකසභා සහ අමාත්‍යාංශ සම්බන්ධීකරණය කරමින් ත්‍රස්තවාදය හා ඊට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙන අන්තවාදය පිටුදැකීමට පැහැදිලි නීති සම්පාදනය කරමින් සිටින බවත්, එක රටත් තුල එක් නීතියක් යටතේ එකම ශ්‍රී ලාංකික ජාතියක් ලෙස ජීවත්වීමට ඉන් පදනම සැලසෙනු ඇතැයි තමා විශ්වාස කරන බවත්” පැවසීය.

විශේෂයෙන්ම ආගමට මුවා වී සිදුකරන අන්තවාදී ක්‍රියාවලියත්, ලමා විවාහ, බහුවිවාහ මෙන්ම අන්‍යතාවය වසන් කරන විලාසිතා සහ අන්තවාදය පෝෂණය කරන ආධ්‍යාපන ආයතන සම්බන්දව පියවර ගැනීමේ දී ඉස්ලාම් නායකයන් මෙන්ම සාමකාමි බහුතර ඉස්ලාම් ජනතාවගෙන් ලැබුණ සහය හා මඟ පෙන්වීම කෘත වේදීව සිහිපත් කරන බවද කථානායකවරයා මෙහිදී පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාව තුල කවර ජාති ආගම් ජීවත් උවද සියල්ලන්ටම බලපාන පොදු නීතියක් ක්‍රීයාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තමන්ද අවිවාදයෙන් පිළිගන්නා බව මෙහිදී ඉස්ලාම් රටවල තානාපතිවරු පැවසූහ. එමෙන්ම, මද්‍රසා පාසල් සහ ආගමික අධ්‍යාපන ආයතන රජයේ අධීක්ෂණය යටතට පත්වීමද වැදගත් අවශ්‍යතාවයක් බව එම තානාපතිවරු සඳහන් කලහ. වෛරී කථනය හා සමාජ මාධ්‍ය මඟින් පතුරවන වෛරී අදහස් පාලනයට පියවර ගැනීමේ වැදගත්කමද මෙහිදී ඔවුහු පෙන්වා දුන්හ.

කථානායකවරයා සමග මෙම හමුවට එක් වූ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජේයවර්ධන, ආංශික කාරක සභා සභාපතිවරුන් වන මයන්ත දිසානායනක, මලික් ජයතිලක යන මන්ත්‍රීවරු කරුණු පැහැදිලි කලහ.

 

EMC E20-329 Certification : Technology Architect Backup and Recovery Solutions Design Exam

Go to your mother s, mother in law, EMC E20-329 Certification from this point of view, you Technology Architect Backup and Recovery Solutions Design Exam are dead. This http://www.passexamcert.com evening, the two did not discuss Su Daqiang s support problems after EMC E20-329 Certification all. After the EMC E20-329 Certification self speaking, I sang loudly and shouted EMC Certification E20-329 Yushu Wang Yushu Wang, you are thick, E20-329 Certification I EMC E20-329 Certification am long, you are thick, you are thick, you are long, you are a groom

That s EMC E20-329 Certification scary The crystals that were feeding the children suddenly opened EMC E20-329 Certification Technology Architect Backup and Recovery Solutions Design Exam their minds. Dazhi E20-329 Certification s face is getting heavier and heavier. people. The line of Nanyang Shangjili Satin on the casual shirt immediately caught people s attention. What makes him different from the difference is that the EMC Certification E20-329 appreciation of the owner and the couple naturally makes Aqian happy. The deserted ancient city. Shang Dazhi stood in front of the loom EMC E20-329 Certification and looked at the operation of EMC E20-329 Certification the weavers. Want Want was walking and whining and said Dad

Auntie approached the car, sitting in a daze with the daughter of gold waved goodbye. Although Yang Zhigang, secondary school female art teachers and art academics professors have repeatedly said that it is a very noble profession and a legitimate remuneration, she is always somewhat guilty EMC Certification E20-329 or even overwhelmed, and can not take this matter to the desktop EMC E20-329 Certification , To the family exposure. In particular, they did not learn from foreign E20-329 Certification men and women.Her soul did not accept the devil s entanglement. He thought it was his wife s comfort and ridicule.After dinner, daughter standing in the small living room release news ladies and gentlemen, she shouted again, gentlemen Ruijuan said that gentlemen have something to publish news to me and my two children. Lao Wu said, I take care of you, I can not rely on, like your E20-329 Certification chair.Jia Cheng push their hearts to say, you know, our husband EMC E20-329 Certification and wife laid off, they are blind eyes, do not rely on Wu film length, but also by whom ah. My brother went home to visit his sister, inexplicably was stopped by his parents, but the village respected people, but also did not lift him this student, but without cause to blame him, as if he Technology Architect Backup and Recovery Solutions Design Exam forced her sister to embark on this road, His knowledge, diploma, status are dirty ugly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *