Wed. Oct 23rd, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යයවත් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධිනත්වයවත් පාවාදෙන්නෙ නැහැ:අගමැති

ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යයවත් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධිනත්වයවත් තමන් කිසි විටෙක පාවා දීමට කටයුතු නොකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

කැබිනට් මණ්ඩලයේ රැස්විම් නොපැවැත් වු පමණින් කැබිනට් මණ්ඩලය අහෝසි වන්නේ නෑ.බහුතරයක් ඇති පක්ෂයේ නායකයා වශයෙන් අගමැති ධුරයට මා පත් වි තිබෙන්නේත් මා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කොට තිබෙන්නේත්,පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය අනුවයි.ඒසේ ම තේරිම් කාරක සභාව පත් කර තිබෙන්නේද පාර්ලිමේන්තුව විසිනුයි.එබැවින්,එහි කටයුතුවලට මැදිහත්විමට කැබිනට් මණ්ඩලයට කිසිදු හැකියාවක් නැතැයි ද අගමැතිවරයා පැවසුවේ, අරලිය ගහ මන්දිරයේ දි සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරින් හා වෘත්තිය සමිති නායකයින් සමඟ ඊයේ(11) පැවැති සාකච්ඡාවේදිය.

මෙහි දි පාර්ලිමේන්තු තේරිම් කාරක සභාව සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අදහස් දැක් වු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා,එම කාරක සභාව පත් කළේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු ම පක්ෂවල එකඟත්වය ඇති ව බවත් කිය. අපි තේරිම් කාරක සභාවෙන් කාරණා දෙකක් ඉල්ලා සිටියා.ඉන් පළමු වැන්න,රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට විරුද්ධව ඇති චෝදනා විභාග කොට ඉක්මනින් තීරණයක් ලබා දිමයි.එයට හේතුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඉදරිපත් කොට ඇති විශ්වාසභංග යෝජනව ජුලි මාසයේදි විවාදයට ගන්නා නිසා එයට පෙර මේ පිළිබඳව තිරණයක් ලබා ගැනීම වැදගත් නිසයි.අප ඉල්ලා සිටි දෙවන කරුණ නම් ,බුද්ධි අංශ නිලධාරින් කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි දෙන විට මාධ්‍ය ඉවත් කර එහි සාක්ෂි විභාග කරන ලෙසයි.

අප්‍රේල් 21 දා සිද්ධිය ගැන පරික්ෂණ පැවැත් වු මලල්ගොඩ කොමිටියේ වාර්තාව දැන් බාර දි ඇති බවත්,එය ලැබුණු පසු එහි නිර්දේශ පිළිබඳව ඉදිරියේ දි කටයුතු කරන බවත්,අගමැතිවරයා තවදුරටත් කිය. අප්‍රේල් 21 දා ප්‍රහාරයෙන් පසු ආරක්ෂක අංශ විසින් සිදු කළ සොදිසි මෙහෙයුම්වලදි අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින එහෙත් එම සිදු විම් වලට සම්බන්ධ නොමැති මුස්ලිම් ජාතිකයින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කොට නිදහස් කිරිමට උපදෙස් දී ඇති බවත්,සඳහන් කල ව්ක්‍රමසිංහ මහතා ජාතිවාදි කතා දැන්වත් නතර කළ යුතු බවත්,ඒවායින් සිදු වන්නේ විශාල හානියක් බවත් පැවසීය.

නැනෙහිර හිටපු ආණ්ඩුකාර හිස්බුල්ලා මහතා කාත්තන්කුඩියේ දි කර තිබු ප්‍රකාශ රජය තරයේ හෙළා දකිනවා.අප කටයුතු කළ යුත්තේ,ශ්‍රි ලංකිකයින් වශයෙනුයි.මේ රටෙ උපාධි ලබා දෙන ආයතන පිහිටු විමේ බලය ඇත්තේ රජයට පමණයි.ඒ නිසා නැඟෙනහිර අරම්භ කිරිමට යන විශ්වවිද්‍යාලය රජයට පවරා ගන්නවා.ආගම් අතර සංහිඳියාව ඇති කිරිම සඳහා රජය ආගමික සංහිඳියා මණ්ඩලයක් පිහිටු විමට යන බව ද අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තවදුරටත් පැවසිය.

Most Reliable Lpi 101-400 Questions

If I told her the truth, and then turned to the right and the Cultural Revolution, Lpi 101-400 Questions she must not be scared Lpi 101-400 Questions of problems 101-400 Questions I did lie to her, but that was LPIC-1 101-400 for her good. Lpi 101-400 Questions Don t go At this time, Hao Tuyu came down from the LPI Level 1 Exam 101, Junior Level Linux Certification, Part 1 of 2 car. Two Dongzi framed Hao Tuyu came out, Hao Tuyu could not walk, single leg Lpi 101-400 Questions The face was white and full of sweat.

The more high end big characters, say such words, to do such things, the gangster than the market still gangster, this is her a little superficial understanding. The big blade resting on the neck also did not forget the idea of making money.In LPI Level 1 Exam 101, Junior Level Linux Certification, Part 1 of 2 another three days, the city s Lpi 101-400 Questions public security 101-400 Questions turned out to be a unified operation, pulling a large search and search network to clean up the confiscated mahjong, desks and chairs all loaded on a car to move LPIC-1 101-400 away and posted a notice of the banning of marijuana and Jia Cheng, please go live Two day study classes to raise awareness of no ma. Small patriarch heart falls to the ground.Li Jiacheng gone away from her vision disappeared. She is holding the small bag close your eyes.Brother could not help crying, siblings crying one. It is Lpi 101-400 Questions a conflict between human nature and morality.Even sexual and sexual The philosophical paradox of marriage itself Lpi 101-400 Questions can not be changed wrong.

We were just being quilted by Lu Guihua and the cow, and were taken by Guo Jianguang and Xier We also forgot to put it in the face of the Lpi 101-400 Questions melon if we rule out the afterthoughts and sympathy when he and us When the morning glory is standing together, we may not stand on the side of the brother even if you start from the first theory, don t forget the other side of things how can we just think of an old tree And forgot the blue LPI Level 1 Exam 101, Junior Level Linux Certification, Part 1 of 2 Teng around him How can you just think of a sinking boat and not looking for the sails around it How can we just think about cow dung and 101-400 Questions not pity the flower on it How can we only love the dust and not pursue the one plum on the snow How can we only Lpi 101-400 Questions guard your little monkey with a LPIC-1 101-400 Questions pointed ear and not to fantasize about the kind of morning glory around you So when we LPIC-1 101-400 are angry because of the tragic fact that you jumped into the Yellow River how much does this anger have Lpi 101-400 Questions a double meaning When you stand on your side, if you don t let us say what we say and say If you are telling the truth, then we still want to say Face to face brother, silly monkey, you are not only destroying yourself and the morning bull, but you are destroying our overall view of beauty. There is also an interrelated basis. He always seemed to want to dig something from his mouth, and he always hoped to convey what information he had to Ming Cheng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *