Sat. Jan 25th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

තරඟකාරී සමාජ රටාව සමග අප බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් සිරිත් විරිත්වලින් ඈත්වෙලා

තරඟකාරී සමාජ රටාව සමග අප බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් සිරිත් විරිත්වලින් ඈත්වීම වර්තමාන කලබලකාරී වාතාවරණයට හේතුව බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පනිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙයි.

ඔහුගේ වෙසක් පනිවුඩය මෙසේය.

වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා නිකුත් කළ සුබපැතුම් පණිවුඩය…

ලොව්තුරා බුදුවරයකුගේ පහළ වීම අතිශය දුර්ලභ කරුණක්. එවන් බුද්ධෝත්පත්තියක් මුළුමහත් විශ්වයටම ශාන්තිය උදාකරවන්නක්. මීට වසර 2600 කට ලෝකයේ පහළ වූ අද්විතීය ඥාණසම්භාරයකින් යුත් බෝධිසම්භාරයන් පරිපූර්ණ බෝධිසත්ත්වයන් වහන්සේගේ උතුම් උපතත්, බුද්ධත්වයට පත්වීමටත්, පරිනිර්වාණයත් සිහි කරන වෙසක් පුන් පොහොය සමස්ත බෞද්ධ ලෝකයාටම සුවිශේෂී දිනයක්.

බුදුන් වහන්සේගේ තෙමඟුල සැමරීම ආමිස සහ ප‍්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට අනුකූලව උත්සවාකාරයෙන් සිදු කිරීම බෞද්ධයන්ගේ සිරිතක්. අප කුඩා කාලයේ වෙසක් උත්සවය සමරන්නට දුප්පත්, පොහොසත් බාල මහලු බේදයකින් තොරව සති ගණනාවක් තිස්සේ සූදානම් වුණා. අපිට මතකයි වෙසක් කූඩු නිර්මාණය කළ ආකාරය. තොරණ මුළු රට පුරාම හදපු ආකාරය.

ඒ වගේම වෙසක් පොහෝ දින උදේ සුදුවතුන් සැරසී දෙමාපියන් සමග තෙල් මල් අරගෙන පන්සලට ගිහින් බුදුන් වැඳලා සිල් සමාදන් වූ ආකාරය. ඒ වගේම ඇඳිරි වැටෙන තුරු බලාගෙන හිටියේ ඒ අපි නිර්මාණය කළ වෙසක් සැරසිලි එල්ලා පහන් දැල්වීමටයි. අනිකුත් ගෙවල්වල තිබූ වෙසක් සැරසිලි දෙස බලා සතුටු වුණා. වැඩිහිටියන් සමග තොරණ බලන්නට ගිය ආකාරය සිහියට එනවා.

නමුත් අද සමාජයේ පවතින තරගකාරීභාවය නිසා වැඩිමහල් අයගේ සිට කුඩා දරුවා දක්වා පීඩාවට පත් වෙලා. එම නිසා ඒ බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන්, සිරිත් විරිත්වලින් අපි ක‍්‍රම ක‍්‍රමයෙන් ඈත් වෙලා තිබෙනවා. අද රටේ තිබෙන කලබලකාරී වාතාවරණයට හේතුවත් ඒ යැයි විශ්වාස කරනවා. එබැවින් බෞද්ධ දර්ශනය තුළ පවතින මූලික ඉගැන්වීම් වන මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්‍ෂා යන උත්තරී ගුණයන් වෙත යොමුව කටයුතු කිරීම වඩාත් අර්ථවත් බව සිහිකළ යුතු වෙනවා. මුළු ලෝකයටම සාමය උදාකරවන, සැනසිලිදායක වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවායි සැදැහැසිතින් ප‍්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි.

Most Popular IIA IIA-CFSA Questions And Answers

The bigger the Lu was proud, but after seeing Tianchi s smile, he returned to IIA IIA-CFSA Questions And Answers calmness. Just one sentence, Your mother misses you very much, has made me feel sobbed. After coming to Haikou, there are already too many people who look at him with IIA IIA-CFSA Questions And Answers a questioning look and ask him the Certified Government Auditing Professional IIA-CFSA same problem. Hua Wei sees her Certified Financial Services Auditor willingness and is http://www.passexamcert.com/IIA-CFSA.html not IIA-CFSA Questions And Answers reluctant. The wounded spring and sad autumn can already squirt blood.

I quickly worked overtime to IIA IIA-CFSA Questions And Answers write love letters for the object to Chen, because as fast as a week, had a day, and the next few days so many things can not be an afterthought. Little shadow followed me to the lake reeds from the edge, I took off his camouflage jacket to her pad on the riverbank, she bluntly buttocks sit down, and then take a military cap to fan himself This place really Hot IIA IIA-CFSA Questions And Answers Are not you hot We re used to steam, I said lightly. Is this something I can decide You black monkey Yo She put her face on my face.I cried, silent.Our tears flow together.I m home.I know this is my home, my safe home forever.We did not talk about exercise or talk about death. On this Certified Government Auditing Professional IIA-CFSA target, I would like to say one more thing.To be honest I really hesitate to say no, but since it is a novel, I might as well say it. So you asked again a second time, asked clear and solemn what can IIA-CFSA Questions And Answers not take care of, you can not attend to what is embarrassed You tell me You wrote my Time is not enough what does that mean I knew I should not write my inner monologue IIA-CFSA Questions And Answers and wanted to create a permanent legend and a permanent regret although the network is illusory, this legend Has been passed down, so my novel my youth those unforgettable people and stories will be on the network a long time to spread I will Certified Financial Services Auditor find a home for them, even if it is illusory home. The enemy will come back to clean up him.He just said nothing.How to clean up Brother comrades first hammer, but also the enemy hammer.This is how a strong warrior ah Should not you respect him All of a sudden his prestige among the brethren IIA IIA-CFSA Questions And Answers at the prison camp of prisoners of war went up, knowing that he was not only a good boy or a wise man who was determined not to die.

We watched IIA IIA-CFSA Questions And Answers http://www.testkingdump.com IIA IIA-CFSA Questions And Answers the instruments in the cab constantly shaking. Can an angry Certified Financial Services Auditor comet in turn catch her floating 1 1 2 Now, isn t our 2 1 equal to 1 When Wang Laowu used addition and carry in for us, now we have to use subtraction and abdication on the female rabbit s lips. It Certified Government Auditing Professional IIA-CFSA IIA IIA-CFSA Questions And Answers is very close to history his old man is a person with a historical perspective. He told himself that he IIA-CFSA Questions And Answers had known the girl for a few days.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *