Mon. Sep 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ඔස්ට්‍රේලියානු මහ⁣ කොමසාරිස්වරයා යුධ හමුදාපති හමුවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් ලෙස නව ධූරයේ රාජකාරී භාරගත් අතිගරු ඩේවිඩ් හොලි මහතා (David Holly) යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානයේදී යුද්ධ හමුදාධිපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා හමුවී ද්වීපාර්ශවික වශයෙන් වැදගත්කමක් ඇති කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව සුහදව අදහස් හුවමාරු කරගත්හ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරතවූ ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් සහ යුද්ධ හමුදාධිපතිතුමන් අතර පැවැති මෙම සුහද හමුවේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවැත්වෙන පුහුණු අවස්ථා සහ අනෙකුත් වැඩසටහන් සඳහා යුද්ධ හමුදා නිලධාරීන් සහභාගි කරවීම පිළිබඳ ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරිණි.

යුද්ධ හමුදාධිපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා මෙම අන්තර්ක්‍රියාකාරී හමුව අතරතුරදී, ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවන්හි නියලී සිටින සියලුම පාර්ශවකරුවන්ට විෂමකාරී අදහස්වලින් තොරවීමට වැඩසටහනක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු බව පෙන්වාදුන්නේය. මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සහයෝගය දක්වන ලෙස ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

තවද, යුද්ධ හමුදාධිපති ලුතිනන් ජෙනරාල් සේනානායක මහතා සහ ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස්වරයා අතර පැවැති සුහද හමුවේ දී වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන ‘කොළඹ ආරක්‍ෂක සම්මන්ත්‍රණ’සැසිවාරයට සහ ‘Cormorant Strike’ යුද අභ්‍යාසයට සහභාගිවීමට ඕස්ට්‍රේලියානු සන්නද්ධ හමුදාවන් වෙත ආරාධනා කරනු ලැබු අතර ඕස්ට්‍රේලියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර සංවේදී බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරු කරගනිමින් මහාද්වීපය පුරා පැතිරයන නීති විරෝධී කටයුතු වළක්වාගැනීම සඳහා ද සහාය වන ලෙස ඉල්ලා සිටියහ.

පාස්කූ ඉරිදා දින එල්ලවූ ප්‍රහාරයෙන් පසුව රට තුල පවතින ආරක්‍ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ දැනුවත්වූ දිවයිනේ සංචාරය සඳහා පැමිණි ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස්වරයා යුද්ධ හමුදාවට පූර්ණ සහයෝගය ලබාදෙන බව පැවසීය.

මෙම සුහද හමුව අවසානයේ දී යුද්ධ හමුදාධිපති විසින් ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් වෙත සමරු තිළිණයක් ප්‍රදානය කළහ. ඉන් අනතුරුව, ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස්වරයා යුද්ධ හමුදාධිපති කාර්යාලයේ විශේෂ අමුත්තන් සඳහා වූ පොතෙහි සමරු සටහනක් ද තැබීය.
යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානය වෙත සපැමිණි ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස්වරයා, යුද සේවා ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් රුවන් ද සිල්වා මහතා විසින් උණුසුම් අයුරින් පිළිගත් අතර යුද්ධ හමුදාධිපති කාර්යාලයේ පැවැති මෙම සුහද හමුව සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ආරක්‍ෂක උපදේශක ද සහභාගි විය.

CompTIA CAS-002 Vce Files With 100% Pass Rate

You go all night, do not sound Zhang, for a visit to come back CompTIA CAS-002 Vce Files to understand.Tseng Kuo fan kowtow side Chen Xie emperor trust. Zeng Guofan a little thought, pen will write a reply to Mu Tong.The euphemism for the reply letter is nothing more than the matter entrusted by the adults in the middle school. Li Bao, call the two men over and pour tea over for the head of the hall along Zhao s neck. Tseng CompTIA CAS-002 Vce Files Kuo fan finger that horse poem said I do not know which prefectural school teacher education literature you Sheng Da Da replied It is the official Why, adults have questions Tseng Kuo fan said The headquarters of the CASP CAS-002 Church who dare to doubt The church just CompTIA CAS-002 Vce Files want to know Shengbukuanzhu article Shengda Da CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) but instead laughed You are really confused, I am full of people to clear the country, relying on the article By the horseback Said Bi, symbolically waved Fist. Tseng Kuo fan suddenly a bit embarrassed, as CompTIA CAS-002 Vce Files if he CAS-002 Vce Files destroyed the atmosphere.He apologized to the old man arch a hand dare scare the elderly driver in the next go, the elderly are busy.

9 when out.Back to CompTIA CAS-002 Vce Files the hotel.Panlong Villa appeared, mink coat.Half out at 10 o clock, go four road direction. The sacredness of Confucius was sensualized by the birds CompTIA CAS-002 Vce Files and men.After indulgence, she got extra rewards, many unheard of precious jewelry, lingerie and gadgets she had never seen before, one by one on the bed, and he said that foreign countries are called flea markets. The question CAS-002 Vce Files now CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) is CASP CAS-002 whether to disperse the CAS-002 Vce Files thick fog, to exclude those irrelevant pebbles, and return her flowers to full moon. Your cousin had to pay for a period of weakness, living near me and a good deal, eat with our family, get a soup, buy to do his brother hardworking.

Is she really CASP CAS-002 thin Now her dancing fists CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) made the tall guy unable to CAS-002 Vce Files escape into the room. Tang Yan knew that the man CompTIA CAS-002 Vce Files was CompTIA CAS-002 Vce Files staring at her ass, and she could helplessly continue to walk in him. Then I heard that Japo flustered and ran on the hardwood floor. The http://www.testkingdump.com excitement CompTIA CAS-002 Vce Files of his brother was swallowed into his throat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *