නව ඉන්ධන මිල ගණන්

සෑම මසකම 10 වැනිදා ක‍්‍රියාත්මක වන ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රය අනුව අද දිනයේද ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කර ඇත.

ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් රුපියල් 3කින්, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් රුපියල් 5කින්, සුපිරි ඩීසල් රුපියල් 2කින් ලීටරයක මිල ඉහල දමා ඇත.

ඒ අනුව නව ඉන්ධන මිල ගණන් මෙසේය.
ඔක්ටේන් 92 – 135
ඔක්ටේන් 95 – 164
සුපිරි ඩීසල් – 136

මිල සූත‍්‍රය අනුව මිල ඉහල නැංවුව බව පැවසුවද සුදු ඩීසල් හා භූමිතෙල් මිල ගණන් මිල සූත‍්‍රයෙන් වැඩි නොවී තිබීම විශේෂත්වයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here