Sat. Oct 19th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

රටේ ආරක්ෂාව තහවුරුයි

පාස්කු ඉරුදින සිදුවු පිපිරීම් හේතුවෙන් මේ වන විට 300ට අධික සංඛ්‍යාවක් මියගොස්ව සිටින අතර තුවාලකරුවන් 500ක් පමණ සිටින බව පොලිසිය පවසයි.එමෙන්ම මෙම ප්‍රහාරය හේතුවෙන් විදේශිකයින් 31කු මේ වන විට මිය ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි.තවත් විදේශිකයින් 14 කු අතුරුදන් වී ඇති බවද විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසයි.කෙසේවෙතත් මෙම ඛේදවාචකය සම්බන්ධයෙන් වන වත්මන් තත්ත්වය පිලිබඳව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා මාධ්‍යට මෙ⁣ලෙස අදහස් දැක්වීය.

සිදුවු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරවලට අදාලව වත්මන් පරික්ෂණ සිදුවන්නේ ⁣කුමන ආකාරයටද?

21 වැනිදින සිදුවු පිපිරීම් සිද්ධීන් පිලිබඳව ඉතාපුළුල්ව විමර්ශන සිදුවනවා.එම විමර්ශන අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකරනු ලබනවා.ඊට අමතරව කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය වැනි විමර්ශන එ්කක කිහිපයකින් විමර්ශන සඳහා සහය ලබාදෙමිනුයි තිබෙන්නේ මෙම පිපිරීම්වලට අදාලව වරින්වර පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගනු ලබනවා.ඔවුන් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ තබාගෙන සිටිනවා.

දිවයිනේ ආරක්ෂාව පිලිබඳව ගෙන අැති පියවර ගැන පැහැදිලි කලොත්?

දිවයිනේ ආරක්ෂාව තර කරලා තිබෙන්නේ⁣.පොලීසිය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහය ලබාගෙන එම ආරක්ෂක කටයුතු විධිමත්ව සිදුකරනුලබනවා.ස්ථාන සෝදිසි කිරීම් ,ප්‍රශ්න කිරීම් මේ සියල්ල සිදුවනවා.ආරක්ෂාව තහවුරු කරලයි තිබෙන්නෙ.

මෙම බෝම්බ පිපිරීම් වලට අදාළව මහජනතාවට යම් තොරතුරක් ලැබුනහොත් දැනුම් දීම් සිදුකරන්නේ කොහොමද?

මෙම බෝම්බ පිපිරීම් පිලිබඳව තොරතුරක් දන්නේනම් 0112320142 යන අංකයෙන් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අමතා දුරනථන ඇමතුමක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කරනවා.

ඇඳිරිනීතිය පැනවු අවස්ථාවලදී මහජනතාව ක්‍රියා කල යුත්තේ කෙසේද?

ඇඳිරිනීතිය පැනවු අවස්ථා වලදී මාර්ගවල ගැවසීමෙන් නිනරුනේ ගමන් කිරීමෙන් වැලකී සිටින්න.අවශ්‍යතාවය මත මෙම කාලය තුල විදෙස් ගතවන විට ගුවන් ටිකට්පත භාවිතකොට ගමන් කල හැකියි.ඒ වගේම අත්‍යාවශය සේවාවල නිරත අයට එම හැඳුනුම්පත භාවිත කල හැකියි.ඊට අමතරව අත්‍යාවශය කටයුත්තකට ගමන් කිරිමට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුවහොත් කුමන හෝ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයෙකුගෙන් ඒ සඳහා අවසර පතක් ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා.

Most Important Huawei H12-211 Exam Test Questions

How can you have Wang Xijia s cousin If Wang Xijia s cousin s use of the Niu Shunxiang incident is limited to the leadership of our village in violation of the four line promise, he is still a general politician after the victory of H12-211 Exam Test Questions the Niu Shunxiang incident, after the fight, Niu Shunxiang can be justified. He subconsciously licked his trouser pocket, and he had to save his baby s life saving money on the Huawei Certified H12-211 premise of strong supporters. It is perfect. Thought can stop here, no longer need to develop where can I think of its reaction and Huawei H12-211 Exam Test Questions will come back to bite a good sun and the sun and the moon Suffering suffers those who do not have HCNA-HNTD (Huawei Certified Network Associate – Huawei Network Technology and Device) a sister or sister like Niu Shunxiang at http://www.passexamcert.com/H12-211.html home. Mingyu was a bit unnatural when he was looked at by the eater. At this moment, the daughter sat across from him, his neck was smashed, Huawei H12-211 Exam Test Questions and he was dejected to Mingzhe When your mother is there, we Huawei H12-211 Exam Test Questions often come over and come home to clean up.

In the evening, Sunshine, Huawei H12-211 Exam Test Questions Li Wei, HCNA-HNTD (Huawei Certified Network Associate – Huawei Network Technology and Device) and Ruofen were Huawei H12-211 Exam Test Questions together for dinner. Look again, the sun has fallen in the paddy field, people screamed, swarmed, and carried the unconscious sunshine to the field, and wiped the mud from the legs. As I was hungry and tired, after a while, the leaves Huawei H12-211 Exam Test Questions lying on the bed Huawei Certified H12-211 fell asleep. No, disagree with the introduction, the lady H12-211 Exam Test Questions can not be out, otherwise the http://www.examscert.com consequences are at your own risk.

I looked up, you know what I Huawei Certified H12-211 saw a HCNA-HNTD (Huawei Certified Network Associate – Huawei Network Technology and Device) small Huawei H12-211 Exam Test Questions shadow ah She is also inside, Huawei H12-211 Exam Test Questions a snivel of tears in the record ah Phoebe they are in it. The first is that I do not have that mind, the second is that I do not want to start. I ll see you getting on the bus, but you re H12-211 Exam Test Questions Huawei H12-211 Exam Test Questions half a body out.Or wearing a blue baseball cap you look at me in the rain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *