Sat. Dec 14th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ජන්දය ගැන පාටලී නිවැරදි තක්සේරුවක් ලබා දෙයි

අපේක්ෂකයා කවුරුන් වුවත් 2020 ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ලක්ෂ 65 – 70 ත් අතර ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබාගත යුතුව ඇතැයි මහ නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අවධාරණය කරයි.

මෙවර ලක්ෂ 158 ක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන අතර ඉන් වලංගු ඡන්ද අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂ 135 – 140 ත් අතර ප්‍රමාණයක වන හෙයින් අභියෝගාත්මක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් නොමැතිව ජයග්‍රහණය කළ නොහැකි බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.

ඡන්ද හැසිරීම නිවැරදිව තක්සේරු කළ යුතු අතර එසේ නොවුණහොත් 2015 මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට වූ දෙය අත්විඳින්නට සිදුවන බව රණවක මහතා කියා සිටියි.

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මෙම අදහස් පළකර සිටියේ, ශ‍්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සහ කර්මාන්ත ඒකකය සඳහා මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමිනි.

“2014 සැප්තැම්බර් මාසේ තමයි ඌව පළාත් මැතිවරණය තිබ්බේ. එහි ප‍්‍රතිපළ නිකුත් කෙරෙන කොට උදේ පාන්දර 5.00යි. ඒ වෙලාවේ දුරකතන ඇමතුමකින් එකල ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපව කැඳෙව්වා. එහිදී බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා අපට ප‍්‍රසන්ටේෂන් එකක් පෙන්නුවා. එහි තිබුණේ පළාත් නමයෙම ඡන්ද ප‍්‍රතිඵල නිකුත් කෙරිලා තිබෙනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලක්ෂ 50 ක් ඡන්ද අරන් තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලක්ෂ 24 යි, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලක්ෂ තුනහමාරයි. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් පොන්සේකාගේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පක්ෂය තුන්ලක්‍ෂ හැත්තෑපන් දහසයි. දෙමළ සන්ධානය ලක්‍ෂ පහයි. අපි ලක්ෂ පනහයි. මුළු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයම එකතු කළහම ලක්‍ෂ 36 යි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා නැගිටලා කිව්වා මම ඉක්මනින් ජනාධිපතිවරණය තියන්න යනවා ලැහැස්ති වෙන්න කියලා. ලක්ෂ පනහක් එක්සත් ජනතා සන්ධානයේ, විපක්ෂයේ සියලුම දේ එකතු කළත් ලක්ෂ 36 නිසා ඉතාම පහසු ජයක් තියෙනවා වගේ හැමෝම බොහොම සතුටින් විසිරිලා ගියා.

නමුත් එහිදී තමන් වචනයක්වත් කතා නොකළ අතර පසුව ඒ ගැන රාජපක්ෂ මහතා විමසූ අවස්ථාවේදී බව තමන් ඉතා පැහැදිලිව රාජපක්ෂ මහතාගේ පරාජය සම්බන්ධයෙන් පැවසූ බව රණවක මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

Cisco 300-209 PDF Download : Implementing Cisco Secure Mobility Solutions

With his candid, frank, persistent and wholeheartedly Cisco 300-209 PDF Download devoted CCNP Security 300-209 man, the hero eventually dissipates his soul into dust in the universe and wanders through the doomsday of the Implementing Cisco Secure Mobility Solutions world, but he will never settle. His image has been pretty vaguely quite strange and far away, but the two big men, his brother 300-209 PDF Download and his brother, have built the spiritual barriers to her chastity, like a circle drawn by Cisco 300-209 PDF Download Monkey King to the Tang monk in hoops, Temptation and demons ghosts refused to circle, but also made her not afraid of the more thunder pool step. Health Cisco 300-209 PDF Download and 300-209 PDF Download illness, but also part of the reimbursement, there is a hot headache, which is not our wait.

This Wen Ho Lee said how 300-209 PDF Download slick head Adults A cry, wake up Zeng Guofan, but it turned out Cisco 300-209 PDF Download to be Hong Cisco 300-209 PDF Download Xiang. Cisco 300-209 PDF Download According to Mu Cisco 300-209 PDF Download Chang A meaning, is sure to take this incident to Weng Jianzhi a CCNP Security 300-209 sin. Zeng Guofan busy Implementing Cisco Secure Mobility Solutions again.Although Mu Chang Ah is a minister, but because he did not understand the technique of http://www.examscert.com yin and yang, coupled with body weight bulky, but to do some symbolic command work.

It is obvious that the days of Mingyu really lived 300-209 PDF Download well. However, when our group of cocks forgot to hear the 300-209 PDF Download CCNP Security 300-209 songs in Lu Guihua s new house for half a month and a half months, Implementing Cisco Secure Mobility Solutions Lu Guihua suddenly remembered the song Cisco 300-209 PDF Download when she washed her face and rubbed the balm. You have never had a break in your life. Now her brother reminded her Cisco 300-209 PDF Download that she immediately remembered the nature of running. It seemed to be anxious. He said directly Su manager, you said this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *