Mon. Jul 15th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

අධ්‍යාපනයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ගෙන ඇති සාධනීය පියවර ගැන යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ ප්‍රසාදය

යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ 206 වෙනි විධායක මණ්ඩල රැස්වීම පසුගියදා ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවරදී පැවැත්විය

යුනෙස්කෝ හි විධායක මණ්ඩලයේ 206 වැනි සැසිවාරය ආරම්භ කරමින් සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඕඩ්රි අසූලේ (Audrey Azoulay) මහත්මිය යුනෙස්කෝව ලෝකයේ වත්මන් අභියෝගයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සංවිධානාත්මක ධාරිතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ක්ෂේත්‍රයන් රැසක් පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව සඳහන් කළාය.

විශේෂයෙන්කෘත්‍රිමබුද්ධිය,අධ්‍යාපනය,කාන්තාවන්ගේ සහ ගැහැණු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය,මාධ්‍ය නිදහස සහ ප්‍රචණ්ඩකාරී අන්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීම වැනි කරුණු පිළිබඳවද ඇය මෙහිදී විශේෂයෙන් අවධාරණය කළාය.

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කළ යුනෙස්කෝ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය 21 වන සියවසේ අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා අධ්‍යාපන හැදෑරීමේ වැදගත්කම මතුකලා, අධ්‍යාපනයේ නව ප්‍රමිතීන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉදිරි යුනෙස්කෝ මහා සභා රැස්වීමේ දී අධ්‍යපනයේ සුදුසුකම් පිළිගැනීම පිළිබඳ සම්මුතියක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද සඳහන් කළාය.

යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ මෙරට සභාපති සහ යුනෙස්කෝ විධායක මණ්ඩල සමාජික අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා රැස්වීමට එක් වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ අත්කරගෙන ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳ විධායක මණ්ඩලය දැනුවත් කලේය.

නූතන ලෝකය රැකියා අවස්ථාවන්ට ගැළපෙන ආකාරයේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සිදුකිරීමට සිදු කිරීමට මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකා රජය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා සිදුකර ඇති බව පෙන්වා දුන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා දහතුන් වසරක සහතික කළ අධ්‍යාපන වැඩසටහන පිළිබඳව ද යුනෙස්කෝ විධායක මණ්ඩලය දැනුවත් කලේය.

සමාන්‍ය පෙළ විභාගය කඩඉම අසමත්ව සහ ලෝකයේ ඉදිරියට යා හැකි වෘත්තීය නිපුණතාවන් අත්පත් කර ගැනීමට නොහැකිව ජීවන අර්බුදයන්ට මෙන්ම සමාජ ගැටලු රැසකට දරුවන්ට මුහුණ පෑමට සිදුව තිබූ වටපිටාවක එම අධ්‍යාපනයේ විශමතාවන් බැහැර කරමින් මෙම වැඩසටහන හඳුන්වාදුන් බව පැවසීය.

දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ විෂමතාවන් බැහැර කරමින් අධ්‍යාපනයේ සම අවස්ථා තවදුරටත් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් දියත් කර ඇති ළඟම පාසල – හොදම පාසල වැඩසටහන පිළිබඳවද යුනෙස්කෝ සංවිධානයෙන් මෙරට සභාපතිවරයා එහි විධායක මණ්ඩලයේ අවධානයට යොමු කලේය

මීට අමතරව වයස අවුරුදු 5 සිට 19 දක්වා වන සියලුම දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීම පිණිස රජය විසින් නොමිලේ හඳුන්වා දී ඇති “සුරක්ෂා” රක්ෂණාවරණය පිළිබඳවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී විධායක මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු කල අතර ශ්‍රී ලංකා රජය දරුවන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් ගෙන ඇති සාධනීය පියවරයන් යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ විධායක කමිටුවේ ඇගැයීමට පාත්‍ර විය

Microsoft 70-411 Study Material UP To 50% Off

Nobody talks to me, no 70-411 Study Material Microsoft 70-411 Study Material one wants to bother me.I looked at the island coastline a little further away Microsoft 70-411 Study Material from me. Our reconnaissance even the general assessment is 5000 meters and 10000 meters two, Windows Server 2012 70-411 recruits do not require 10,000 meters, but I have participated. The brigade of the thunder 70-411 Study Material brigade Microsoft 70-411 Study Material gave the Red Army a Administering Windows Server 2012 bit more color or a more ruthless color.

He seems to be taking a long breath, as if he was temporarily relieved Windows Server 2012 70-411 from the sorrow. Happy Birthday You must really like this 70-411 Study Material birthday present. The younger brothers were concentrating on Microsoft 70-411 Study Material them. Wait a minute, is Administering Windows Server 2012 he Microsoft 70-411 Study Material likely to live in Auckland Since Microsoft 70-411 Study Material the Netherfield Marriage Research Center is very close to the University of California, San Francisco, I Microsoft 70-411 Study Material always thought he lived in San Francisco.

Dismissed as a young monk, Zeng Guofan 70-411 Study Material let Li Bao to take his own post to the outside of the city reported that the Temple not far from Microsoft 70-411 Study Material the Han camp alone to find Zhang Zuoling, seconded 50 Administering Windows Server 2012 soldiers, an hour after an appointment outside the temple Get together Li Bao promised soon as hurriedly went. This is also the reason Zeng Kuo fan s leisure tour of ancient temples wandering in Shu. Look at my brother to fulfill his duties, one for the public, for the people, for the 70-411 Study Material Microsoft 70-411 Study Material country, Do more, and only then will my brother live up to the high expectations of you. Zeng Guofan asked How can we not see his control over Beijing Dai Plow laughed Your grown ups, you really should rest. Zeng Guofan then abandoned the rod by sedan chair, Su tai two also re launched, a pedestrian this all the way to watch the scenery, all the way Ben came from Windows Server 2012 70-411 Chengdu. When Tseng Kuo fan stepped out, he quietly whispered to the public princes who were kneeling down.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *