ප්‍රවාහන සේවා නැවතත්

උත්සව සමය වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට යළි කොළඹට පැමිණිම සඳහා අද(15) දිනයේ සිට ප්‍රවාහන පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ප්‍රවාහන බලධාරින් පවසයි.

නැතැක් චාරිත්‍රවලින් අනතුරුව ඊයේ(14) දිනයේ සිට ලංගම බස් රථ සේවා ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වට පත් කර ඇත.

මේ අතර අද දිනයේ සිට දුම්රිය සේවාවද සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව දුම්රිය නියෝජ්‍ය ගමන ගමන අදිකාර එස්.එස් පොල්වත්තගේ මහතා සඳහන් කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here