ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට යලි පැමිණීමට හෙට සිට අතිරේක ලංගම බස් සේවාවන්

අලුත් අවුරුද්ද සඳහා ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට යලි නගර කරා පැමිණීමට හෙට සිට අතිරේක බස්රථ යොදා ඇති බව ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පවසයි.

කාර්යක්ෂම බස් සේවාවක් ඇතුළු සියලුම සේවා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සහ දුරසේවා වශයෙන් අදියර දෙකක් යටතේ හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

එම සේවාවන් ලබන 22 වනදා තෙක් ක්‍රියාත්මක වන අතර මගීන්ගේ අවශ්‍යතාව පරිදි බස් රථ යෙදවීමට කටයුතු කරන බවද ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් කියා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here