අගමැති නුවරඑළියේ සංචාරයක

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද නුවරඑළියේ සංචාරයක නිරත විය.

මෙහිදි අග්‍රාමාත්‍යවරයා නුවරඑළිය බඹරකැලේ ශ්‍රී මහා විහාරය වෙත පැමිණියේය.

අනතුරුව විහාරධිපති පුජ්‍ය මීපනාවේ සුගතානන්ද හිමියන් බැහැ දැක අලුත් අවුරුද්දට ආශිර්වාද ලබා ගත්තේය.

පසුව  මෙහිදී විහාරාධිපති හිමියන් විසින් නුවරඑළිය ජනතාවගේ ගැටළු පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුවත් කළහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here