සිංහල හින්දු අළුත් අවුරුදු උදාවේ නැකත් වේලාවන්

මෙවර සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ චාරිත‍්‍ර සදහා සම්මත නැකැත් වේලාවන් මෙසේය.

අලුත් අවුරුද්ද උදා වීම – අප්‍රේල් 14 දා පස්වරු 02.09ට

පුණ්‍ය කාලය – අප්‍රේල් 14 පෙරවරු 07.45 සිට පස්වරු 08.33 දක්වා

ආහාර පිසීම – අප්‍රෙල් 14 පස්වරු 02.42ට රතු හා කහ මිශ්‍ර වස්ත‍්‍රවලින් සැරසී නැ‍ඟෙනහිර බලා

ආහාර අනුභවය, ගණුදෙනු කිරීම හා වැඩ ඇල්ලීම – අප්‍රේල් 14 පස්වරු 03.54ට රතු හා කහ වස්ත්‍රායෙන් සැරසී නැ‍ඟෙනහිර බලා

හිසතෙල් ගෑම – අප්‍රේල් 17 පෙරවරු 07.40ට නැ‍ඟෙනහිර බලා

රැකී රක්ෂාවලට පිටත්වීම – අප්‍රේල් 18 පෙරවරු 04.52ට නැ‍ඟෙනහිර බලා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here