ජනපති යටතේ තිබූ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව ගයන්ත යටතට

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරාගෙන තිබුණු රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් මෙම පවරාදීම සිදු කර ඇත.

ඒ අනුව මෙතෙක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා යටතේ පැවති රාජ්‍ය මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා යටතට පත් වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here