Tue. Jan 28th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

ඇමරිකාවේදී සහය දුන් සැමට තුති. රට වෙනුවෙන් කැප වන බවට ගෝඨාගෙන් ප්‍රකාශයක්

රට වෙනුවෙන් හැකි උපරිමයෙන් සේවය කොට ඇති මම, ඉදිරියේදීත් රට වෙනුවෙන් ඔබ අපේක්ෂා කරනා ඕනෑම මෙහෙවරකට සූදානම් බවත්, එයට එරෙහි වන කිසිදු බාධකයකට යටපත් නොවන බවත්, දේශප්‍රේමී සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට ඉතා ආදරයෙන් සහ වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන බව මෙරටට පැමිණි පසු ගෝටාභය රාජපක්‍ෂ මහතා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ තබා ඇති නවතම සටහනතබමින් පවසයි.

අද උදෑසන කටුනායක ගුවන් තොටුපළේදී මාගේ සහෝදර ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව වන ඔබ විසින් මා පිළිගත් උණුසුම් ආකාරය, මගේ රටට මා මෙන්ම ඔබද බොහෝ ලෙස ආදරය කරනා බව තවදුරටත් තහවුරු කළ අවස්ථාවක් ලෙස මම දකිමි. රටට එරෙහිව සතුරු බලවේග විවිධ කුමන්ත්‍රණ දියත් කරද්දී කවදත් එකමුතු වුන දේශප්‍රේමී ජනතාව මා වෙනුවෙන් අද පෙනී සිටින්නේ හුදෙක්ම ඒ ජාතික හැඟීම නිසා බව මම දනිමි.

මා පිළිගන්නට අද ගුවන්තොටුපළට පැමිණි ගරුතර සංඝරත්නය හා සර්ව ආගමික පූජකතුමන්ලා ප්‍රමුඛ ගරු පාර්ලිමේන්තු මංත්‍රීතුමන්ලා, පළාත් සභා හා ප්‍රාදේශීය සභා මංත්‍රීතුමන්ලා, වියත්මග සහ එළිය සාමාජිකයින්, මාධ්‍යවේදීන්, සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි ක්‍රියාකාරිකයින් ඇතුළු සියලූම ආදරණීය ජනතාවට මම ගෞරවපූර්කව ස්තුති කරමි. අද පැමිණිමට නොහැකි වුවත් හදවතින් මට සුභ පැතූ සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවටද ස්තුති කරන්නට මම මෙය අවස්ථාව කර ගනිමි.

මා ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ සිටි කාලය තුළ මට ආරක්ෂාව සැපයූ සහ සහාය දැක්වූ සියලූම හිතවතුන්ටද, මා වෙනුවෙන් වගකීම් අතටගත් නීතීඥයින් ඇතුළු අනෙකුත් විද්වතුන්ටද විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරමි.

රට වෙනුවෙන් හැකි උපරිමයෙන් සේවය කොට ඇති මම, ඉදිරියේදීත් රට වෙනුවෙන් ඔබ අපේක්ෂා කරනා ඕනෑම මෙහෙවරකට සූදානම් බවත්, එයට එරෙහි වන කිසිදු බාධකයකට යටපත් නොවන බවත්, දේශප්‍රේමී සමස්ත ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට ඉතා ආදරයෙන් සහ වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරමි.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ Gotabaya Rajapaksa FB

EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam Covers All Key Points

I thought he EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam wanted to hammer me, so necked.But his right hand honored me with a military salute. Soldier dark and thin face are vigilant Then why 312-50 Cert Exam are you staring at us I EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam smiled, one Certified Ethical Hacker 312-50 refers to the cadres under the shade You tell them I have been a soldier. Xiao Ying with http://www.passexamcert.com/312-50.html the strength of the whole body concentrated in his throat shouting and is absolutely loudly called, I estimate this time all the military headquarters of the Military General Hospital will Ethical Hacker Certified relapse Xiao Zhuang She suddenly rushed to hold me fiercely Bite my shoulder cry Xiao Zhuang really you Xiao Zhuang I said I am me. I saw a small shadow really scared.I later look at my own photos of the EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam year, I think she could not be surprised. At the time, the local newspapers that Black found on this friendly visit reported that the last name of a long list of chiefs was the name of big black.

Reason, not straight, gas, but also not strong where to go.It is not our government that has dragged 312-50 Cert Exam the water away. One blue skin only when I did not hear.When the return of the Paige ancestors , has long changed the world, he was indignant but could not tear open the face, had to decent EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam down the stairs, say more than two nonsense anyway, daughter to work overtime, I want to go back to the grandson of school to do I m sorry, I ll take a step first. This matter has passed forever, and EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam never happened.Small celery nodded, she was like a little sister, standing in front of big brother, eyes gushing tears. His EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam baby daughter Yaya on each such show respectfully reminds the hard working father invites him to enjoy life, and he always politely declined without hurt EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam Ya Ya fond of such superficial things. Small North do not Ethical Hacker Certified spare her, she was like Certified Ethical Hacker 312-50 naughty child, well, I do not dirty.Talking actually went soaked thin tears.

In fact, the fire line on both sides is Certified Ethical Hacker 312-50 really EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam not big.There are EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam UNPF observation posts in large areas. I was with Chen Pai, he EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam ran behind me, only heard a rubber boots footsteps and heavy uniform breathing, as well as guns 312-50 Cert Exam and other metal parts and gunshots hit the sound. Then I rest, then Ethical Hacker Certified eat at noon, actually stewed lamb http://www.testkingdump.com/312-50.html soup.Eat that tender, ah, I know Grandma let EC-COUNCIL 312-50 Cert Exam his son to sell goats and lambs to kill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *