Mon. Sep 23rd, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

පතල් කැණීම් නිසාවෙන් නාවලකන්ද ගිලා බසී

පතල් කැණීම් නිසාවෙන් නාවලකන්ද ගිලා බසිමින් තිබේ.

කළුතර දිස්ත්‍රිකයේ වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 849-D ග්‍රාමසේවා වසමට අයත් නාවලකන්ද, අළුකැටිය ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව 1938 වසරේදී පමණ මිණිරන් කැනීම සඳහා මිනිරන් පතලක් ආරම්භ කරන ලද අතර එය කාලයත් සමග අධික ලෙස ගිලා බැසීමට ලක්වීම හේතුවෙන් කැණීම් නතර කරන ලදි.

පසුව 1997 වසරේදී ද යලි වැඩ ආරම්භ කරමින් කැණීම් සිදු කල අතර පෙර පරිදිම පතල ගිලා බැසීමට ලක්වීම හේතුවෙන් නිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව භූමිය අභ්‍යන්තරයේ කැණීම් සිදු කල දෝනා කිසිවක් වසාදැමීමකින් තොරව ඒ අවස්ථාවේදීත් පතල් කැණීම් නතර කර දමා ඇත.

එවකට සිදු වූ පතල් කැණීම් වල ප්‍රතිඵල හේතුවෙන් පතල් කැණීම් භූමිය ආශ්‍රිතව පිහිටි කඳු මුදුන 2014 වර්ෂයේදී විශාල නාය යාමකට ලක්වීමෙන් විනාශ වී ඇත. එමෙන්ම ඊට පෙරද විශාල නාය යෑම් හේතුවෙන් අවට නිවෙස් වලටද හානි සිදු ව තිබේ. මෙවැනි අවදානම් පරිසරයක ජීවත් වූ නාවලකන්ද ජනතාවට අවදානම් තත්වය වැඩි කරමින් 2015 වර්ෂයේදී විදේශීය සමාගමක් නැවතත් මේ භුමියේ පතල් කැනීම් ආරම්භ කර තිබේ.

පොළව අභ්‍යන්තරය තුළ දෝනා විශාල ප්‍රමාණයකින් සමන්විත, අධික නාය යෑම් සිදු වන ප්‍රදේශයක නැවත මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට විශාල අවධානම් සහිත කරුණක් හේතූවෙන්  නැවතත් පතල් කැණීම් ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දැඩි විරෝධය එල්ල වූ අතර ඒ පිළිබඳව ප්‍රදේශ වාසීන් අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කරමින් මාධ්‍ය නිවේදන පවා යොමු කලද එයින් පලක් නොවූ බව නාවලකන්ද යෞවන සමාජය පවසයි. නොවීය. ප්‍රදේශවාසීන්ගේ විරෝධය තුල විදේශිය සමාගම විසින් පතල් කැණීම් සිදුකරගෙන යන බවද ඔවුන් සදහන් කරයි.

නාවලකන්ද යනු ශ්‍රී ලකාව පුරා පවතින වනාන්තර පද්ධතියේ ඉහලම ජෛව විවිධත්වයක් හිමි සදාහරිත වැසි වනාන්තරවලට මැදි වූ ගම්මාන සහිත සුවිශේෂි පරිසර පද්ධතියකි. පතල් කැනීම් කල විදේශිය සමාගම මෙම පරිසර පද්ධතිය විශාල වශයෙන් දූෂණය කරමින් ඔවුන්ගේ කටයුතු සිදුකරගෙන ගියේය.මෙලෙස විනාශකාරී අයුරින් කටයුතු කිරීම නිසාවෙන් ඔවුන්ට 2018 වර්ෂයේ බලපත්‍ර අලුත්කිරීම සඳහා අවසර ලබාගත යුතු ආයතන කීපයක අවසරය හිමි නොවීය.

එසේ අවසර නොමැති වීමෙන් පතල් කැණීම් නතර කිරීමට ඔවුන්ට සිදු විය. ඔවුන්ද කැණීම් කටයුතු සිදුකරමින් පැවති පතල් වලවල් එලසින්ම තබා පතල් කැණීම් නතර කොට පසුගිය වසරේ මැද භාගයේදී ප්‍රදේශයෙන් පිටත්ව ගොස් ඇත.

කෙසේ උවත් අවසන් වරට පතල් කැණීම් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රදේශවාසීනගේ විරෝධතාවයන්ට තුඩු දුන් කරුණු මේ වන විට සනාථ කරමින් පතල් කැණීම් භූමිය ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් ගිලා බැසීමට ලක්වමෙින් පවතී. පසුගිය සතියේ දිනක පතල් කැණීම් සිදු කල භූමියේම කොටසක් ගිලා බැසීමට ලක් වීය. මෙම ගිලා බැසීමට ලක් වූ ස්ථානය ප්‍රදේශය හරහා වැටී ඇති ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර කීපයක් ආසන්නයේ වීම නිසාවෙන් මාර්ගයේ ගමන් කිරීමද මේ වන විට දැඩි අවදානම් තත්වයක පවතී.

දැඩි නියඟ ස්භාවයක් පවතින වකවානුවක මෙලසෙ ගිලා බැසීමට ලක්වන්නේ නම් වර්ෂාකාලය තුලදී කුමන විනාශයක් සිදුවිය හැකි දැයි බියකින් ප්‍රදේශ වාසීන් පසුවන අතර වකවානු කීපයක් තුලදී පතල් කැණීම සඳහා සකස් කල දෝනා බොහෝදුරක් පොලව අභ්‍යන්තරයෙන් ගමන් කර තිබෙන අතර මේවා ගිලා බැසීමට ලක්වුව හොත් මුළු ප්‍රදේශයම ගිලා බැසීමේ අවධානමක් පවතී. එමෙන්ම මෙම පතල් කැණීම් සිදු කල දෝනා හේතුවෙන් මේ වන විට ප්‍රදේශයේ ජල උල්පත් විශාල වශයෙන් සිදී ගොස් ඇති අතර මේ හේතුව නිසාවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් විශාල ලෙස පීඩා විඳින අතරම ප්‍රදේශයේ පවතින රක්ෂිත වලට විශාල බලපෑමක් එල්ල වී පවතින බවද නාවලකන්ද ජනතාව පවසයි.

නාවලකන්ද ගම්මානය මුහුණ දී ඇති මේ අවධානම සම්බන්ධව එදා වගකිවයුතු නිලාදාරීන් දැනුවත් කලද ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු නොවීම හේතුවෙන් අදවන විට මෙවැනි තත්වයන් උත්ගත වී ඇති අතර. වගකිවයුතු බලදාරීන් මේ ගිලා බැසීම් පිළීබඳව සොයා බලා එය වලක්වා ලීමට කටයුතු සිදු කිරීමත්. නිසියාකාරව වසා නොමැති පතල් වලවල් නිසියාකාරව වසා දමා නැවත පතල් කැණීම් නතර කොට සිදුවීමට නියමිත විශාල හානියක් වලක්වා ලීමට දැන්වත් කටයුතු කරනමෙන් සමනල යෞවන සමාජය සභාපති පේශල පසන් කරුණාරත්න ඉල්ලා සිටියි.

AS.

To Pass Your Exam ISEB FCBA Brain Dump

We ISEB FCBA Brain Dump hear that without a note it is a brain.Special forces ISEB FCBA Brain Dump in the enemy s activities after taking notes have got What to do if you are not sacrificed Take notes for everyone to sell Therefore, the special forces of the brain is not so good, ah, so complex intelligence is almost the same again. He certainly felt that I was pretty bird, not so talkative people so do not take the initiative to talk to me, I am not, but hold for a few days do not say it is really uncomfortable, I dare. I waved his hands and endure tears, suddenly remembered something, the CD out to get off hey Hey You have disappeared. Why do not such birds have been sent to labor camps I do not know them now.Later, the bird to participate in the reconnaissance brigade on the front line I count with us Miao Lian really is a piece, but I did not mention him Miao Lian, because I was ISEB Certification FCBA with the high school dog team just mutual birds at that time are mutual http://www.passexamcert.com/FCBA.html birds I can not even mention Miaolian Miaoli like I admit defeat and he may not know FCBA Brain Dump I Miaoling soldiers because the black and white on the file to write clearly, but he did not mercy ah He was still a hammer at the front But this time the hammer is a devil So I think he is a good soldier although the bird, one or two is two, I score clearly he is even better than we Miao Lian but also powerful I just BCS Foundation Certificate in Business Analysis do not accept him because I think he is not as good as Miao Lian to me. Every morning and evening holding a 95 insurance opened the rifle where the flicker, the eyes really can not just blink about it. Another important reason is that my brothers are here.This of course does not include kobold squadrons, motors, and

My score ISEB FCBA Brain Dump in our regiment is BCS Foundation Certificate in Business Analysis even estimated to be the fastest reconnaissance, the division I do not know, this time to meet several of the division reconnaissance battalion so called master s posture, I know, not so scared. Later, he took me as a man, ISEB Certification FCBA let me see the photos of her subject, and I felt really sorry for my love letter at a glance, but I could not say it. The beginning was really unknowing.Child blowing in.I said Go to the city, I went to the military headquarters of a trip.Phoebe called me yesterday, she had something to give me. I was with Chen Pai, he ran behind ISEB FCBA Brain Dump me, only heard a rubber boots footsteps and ISEB FCBA Brain Dump heavy uniform breathing, as well as guns and other metal parts and gunshots hit the sound. I do not know what it means.Everyone s understanding is different.My understanding is that this is not for you to see.It was for younger generations of brethren who had been shut in the mountains for at least six months. Only people are different.I saw the garrison door, the veterans of each squadron detachment wearing a camouflage suit and chest with colorful armbands and berets, large leather boots wipe the brightening, holding the kind of magazine in the back of the automatic rifle ready to line up Named, apparently in FCBA Brain Dump preparation for the upcoming new team members gun into the team ceremony.

Your mother in law is sitting in this ISEB FCBA Brain Dump tall car, her gray hair is floating in the twilight and the evening breeze whenever you think about this scene, you feel that this is the most precious moment and long in life. Then there will be 1969 and 1996 after a hundred years, there will be white stones and bald old tops, there will be big pig eggs and big banyan tree, there will be Lu Guihua and cattle three pounds, there will be three mines, five FCBA Brain Dump mines, Old horses, Lao Cai and Lao Wang, as well as tweeters and small horns, with Xia Er and Guo Jianguang, have actresses who want you to urinate instead of bowel movements you all have to enjoy it, if you didn t have us at the beginning The blood of Lao ISEB FCBA Brain Dump Liang s ISEB FCBA Brain Dump grandfather and the cow s milk, where will you have such a ISEB Certification FCBA hand such as our BCS Foundation Certificate in Business Analysis uncles ISEB Certification FCBA Brain Dump and grandchildren Not to mention our winter blood, melon fields, and ozone. You are scared to death, baby is fine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *