Mon. Sep 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

නැවත වරක් ජනාධිපති වීමට මෛත්‍රීට කිසිදු සුදුසුකමක් නැහැ: අජිත් පී පෙරේරා

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂයෙන් අපේක්‍ෂක ධුරය ඉල්ලුවහොත් ලබා නොදෙන බවත්, නැවත වරක්‌ ජනාධිපති වීමට සිරිසේන මහතාට කිසිදු සුදුසුකමක්‌ නැති බවත් විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් කැබිනට්‌ නොවන අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා පවසයි.

එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂයට සහාය දැක්‌වීමට මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා කැමැත්තක්‌ දක්‌වන්නේ නම් ඔහුට ඒ සඳහා අවස්‌ථාව ඇතිමුත් කිසිම විටෙක ඔහුට යළිත් ජනාධිපති අපේක්‍ෂක ධුරයක්‌ එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂයෙන් ලබා ගැනීමට ඉඩ නොදෙන බවද කීවේය.

ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය 2020 ජනවාරි 08 දා අවසන් වන බව පැහැදිලි කරුණක්‌ව තිබියදී ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ මතය විමසීමට යන්නේ ජනතාව අතර කුතුහලයක්‌ ඇති කිරීමට බව කී ඇමැතිවරයා නව අගවිනිසුරුවරයා පත්වීමෙන් පසුව එම මත විමසීම සිදු කරන බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කිරීම තුළින් අධිකරණයට බලපෑමක්‌ සිදු කර ඇති බවද කීවේය.

‘ජනාධිපති සිරිසේන මහතා එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂයේ අපේක්‍ෂකකම ඉල්ලුවොත් දෙන්නේ නැහැ. ගන්න දෙන්නෙත් නැහැ. එතුමා නැවත ජනාධිපති වෙන්න සුදුසු නැහැ. ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කළ පසුව එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂයේ අපේක්‍ෂකයා කවුද කියලා අපි ප්‍රකාශයට පත් කරන්නම්. කොහොම වුවත් මේ රටට දැන් අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක්‌ අවශ්‍යයි. මොන පක්‍ෂයෙන් වුණත් අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක්‌ රටට අවශ්‍යයි.

නව අගවිනිසුරු පත්වූ පසුව ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය පිළිබඳ ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ මත විමසීමක්‌ සිදු කරන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂ මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසා තිබුණා. ඕනෑම කාරණයක්‌ පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයාට ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ කාරණයක්‌. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා නීතිවිරෝධීව ඉවත් කරන්න කලිනුත් පාර්ලිමේන්තුව නීතිවිරෝධීව විසුරුවන්න කලිනුත් ජනාධිපතිවරයා මේ විදිහට මතය විමසුවා නම් පසුගිය දවස්‌වල ඇති වුණ අර්බුද ඇතිවෙන්නේ නැහැ.

නව අගවිනිසුරු පත්වීමෙන් පසුව මතය විමසනවා කියලා දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රකාශ කිරීමෙන් ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණයේ ගෞරවය හෑල්ලු කර තිබෙනවා. ඒ වගේම අලුතෙන් පත්වන අගවිනිසුරුවරයාට බලපෑමක්‌ සිදු කර තිබෙනවා. මොකද තමන්ට අවශ්‍ය පුද්ගලයා අගවිනිසුරු කර තමන්ට අවශ්‍ය තීරණ ලබාගැනීමටයි මේ හරහා උත්සාහ කරන්නේ. එය අධිකරණයේ ගෞරවය නැති කිරීමක්‌. තමන්ට මත විමසීමක්‌ අවශ්‍ය නම් නව අගවිනිසුරුවරයෙක්‌ පත් වෙනකම් ඉන්නේ ඇයි දැන්මම විමසන්න පුළුවන්නේ” යෑයිද ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Huawei H12-224 Certification Braindumps UP To 50% Off

In a few years, you HCNP-R&S Fast Track (Huawei Certified Network Professional – Routing & Switching) Fast Track Exam will add your grandchildren Wen Rui must be the jewel of Wu Kang, Wang Kang in order to H12-224 Certification Braindumps express his deep love for his daughter, in order Huawei Certified H12-224 not to let http://www.passexamcert.com his daughter s body suffer from the tide, he specially created an Huawei H12-224 Certification Braindumps earthen altar, placing his daughter s coffin in the Huawei H12-224 Certification Braindumps Huawei H12-224 Certification Braindumps earth altar on. Doesn t it mean giving him a knife from behind

After listening to these words, my heart exploded on Mars, and from Chen Yi long s grievances, Cainiao learned that Ganmao would not get any less than her and Huawei Certified H12-224 H12-224 Certification Braindumps could not wait to kill her and tear it into pork shreds immediately. However, the more we do not make Huawei H12-224 Certification Braindumps public opinion without hype, the more we expand the influence. In a hurry eager to ask, what happened He is asking Rui Juan, guess something small celery Rui Juan had talked about. He told her to go to the streets to collect Huawei H12-224 Certification Braindumps all H12-224 Certification Braindumps kinds of tabloid books and journals, especially those who reported in detail the case of corruption HCNP-R&S Fast Track (Huawei Certified Network Professional – Routing & Switching) Fast Track Exam in the government. Unexpectedly, like the embankment cut off the mouth, Xiao Qin face flooding disaster, but also like heavy torrential rain, shouting and crying. Jiacheng turned to see a black car Huawei H12-224 Certification Braindumps parked at the door, hurriedly said Huawei H12-224 Certification Braindumps hello with a Chen Long, director, how are you free Or what the director, you polite I just drove to see you, wanted to chat down.

She just forced herself to stop thinking about the winter solstice and the cashier. When Wenlin Huawei Certified H12-224 saw this, she hurriedly said to Dazhi s translation He Huawei H12-224 Certification Braindumps HCNP-R&S Fast Track (Huawei Certified Network Professional – Routing & Switching) Fast Track Exam said H12-224 Certification Braindumps that you are so old, you should not look at him, Huawei H12-224 Certification Braindumps Huawei H12-224 Certification Braindumps H12-224 Certification Braindumps you Huawei H12-224 Certification Braindumps must take care of your body. Wangwang was watching his father with horror at the time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *