ජනපතිගෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ජනාධිපතිවරයා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

මෙතෙක් ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශය යටතේ තිබූ රජයේ මුද‍්‍රණාලය පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා ඉඩම් අමාත්‍යංශය යටතට එමගින් පත් කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here