ඇමරිකාවෙන් මෙරටට ඩොලර් මිලියන 125ක්

මෙරට දේශගුණික විපර්යාසයන්ට මුහණ දීම සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 125 ක ණය මුදලක් ලබා දීමට ලෝක බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සමායතනය එකඟතාව පළ කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර්.එච්.එස්.සමරතුංග මහතා සහ ලෝක බැංකුවේ දකුණූ ආසියා කලාපීය උප සභාපති හාට්විග් ෂෆර් මහතා අමෙරිකාවේ වොෂිංටන් නුවරදී ඊට අදාළ ගිවිසුමට අත්සන් තබා තිබේ.

මේ යටතේ පාරිසර හිතකාමී කෘෂිකාර්මික ක්‍රමවේදයන් හා තාක්ෂණයන් වැඩිදියුණු කිරීම, කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම,වාරිමාර්ග පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය ඇතුළු කරුණූ රාශියක් ඉටු කිරීමට නියමිතයි.

පළාත් 06ක් ආවරණය වන පරිදි මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here