Sat. Dec 14th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

වෘත්තීයවේදීන් 80,000 කට රැකියා. පළමු මුල්‍ය නගරයට ආයෝජනය චීනයෙන්

රට හැර යාමට නියමිත වෘත්තීයවේදීන් 80,000කට වරාය නගරයේ රැකියා අවස්ථා ලබා දෙන බව මහ නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා, “මේකට අරමුණක් තිබුණේ නැහැ, කැසිනෝ 6 ක අරමුණ විතරයි තිබුණේ. ගරු අග‍්‍රාමාත්‍යතුමාගේ යෝජනාවක් අනුව අපි එතන මූල්‍ය නගරය කියලා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන්න කටයුතු කළා, ලෝකේ තිබෙන සියලුම බැංකුවලට එතනට එන්න. එහි වැඩකට යුතු මේ වසරේදී පටන් ගැනීමට නියමිතයි. ඒ වගේම පරිසර අධ්‍යනයක් කළා. 277 ක් විරෝධතා ආවා. මීගමුවේ ධීවරයෝ සති නමයක් මේකට විරුද්ධව උපවාස කළා. මුළු පල්ලියම පාරට බැස්සා. එවැනි ප‍්‍රශ්න ගණනාවක්ම ඇති වුණා. අපි ඒ හැමෝම සමග කතා බහෙන්, ඒ අය කළ සාධාරණ විවේචන පිළිගනිමින් ධිවරයින්ට මිලියන 500 ක වන්දියක් ගෙව්වා. ඒ යනාදි වශයෙන් අපි කෙසේ හෝ මේ කටයුත්ත හමාර කළා. රාවය පත්තරේ හෙඩ්ලයින් ගියා වරාය නගරය නිසා කොළඹ නගරය ගිලා බසිනවා කියලා. මේ වගේ නොයෙක් බිය සැක තිබුණා. මේ සියළු දේ සමග පසුගිය 16 වෙනිදා මෙම හෙක්ටයාර් 269 ම ගොඩකර තිබෙන්නේ. මෙම උද්‍යානයෙ රෝපණය සඳහා සුදුසු සඳහා ශාඛ වර්ග 300 ක් පමන අත්හදා බැලුවා.”

“දැන් මෙහි තිබෙන හැම ඉඩමක්ම අයිති රජයට, ඉඩම් කොමසාරිස් ජෙනාරාල්වරයාට. ඒ වගේම මෙහි තිබෙන ඉඩම් වෙන කාට හරි දෙන්න අයිතිය තිබෙන්නේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට. මෙහි තිබූ ෆෝමියුලා වන් රේස් යන එක අපි අයින් කළා. ඒ වෙනුවට අපි උද්‍යානයක් හැදුවා.”

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ රුපියල් මිලියන 710 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද දන්තුරේ පොත්තපිටිය බස්නැවතුම්පල සහ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පැවරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමිනි. මෙහි පළවෙනි ඉඩම් කට්ටි 4 වෙන් වෙන්නේ මූල්‍ය නගරයට වන අතර ඊට ආයෝජනය කරන්නේ චීන සමාගමකි. ජාත්‍යන්තර පාසලක්, ජාත්‍යන්තර රෝහලක්, ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලාවක් එහි ස්ථාපිත කෙරෙයි. මේ සඳහා අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය ලබන මැයි මාසයේදී පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් පසු සිදු කෙරේ. එම උද්‍යානය ගෝල්ෆේස් එක වගේ හත් ගුණයක් විශාල වන අතර එය 2021 දී සියලු දෙනාටම විවෘත කිරීමට නියමිතය.

 

Microsoft 70-697 Exam Test Questions 100% Pass With A High Score

Therefore, it is by no means a good omen to think that the Yellow River will burst at this time. After selecting the address, he painted the picture MCSA: Windows 10 70-697 well, mainly focusing on funeral services, Now pay close attention to the queen to build a temporary dormitory, as soon as possible to remove the Azusa Microsoft 70-697 Exam Test Questions palace queen soaked in no matter how to say, will not be the blessing of the country, right The emperor sanming A group of king, ministers continue to sing songs. Liu Heng utmost loudly , turned and walked out.Tseng Kuo fan turns his head to Zhao Er dao Zhao Er, that foreigner has been charged by Microsoft 70-697 Exam Test Questions the ministry of the prison. Tseng Kuo fan borrowed 70-697 Exam Test Questions the governor s Yamen s office to guard against the issue of documents, the Datong Disaster Relief Bureau and the Taiyuan Disaster Relief Bureau, carrying all the funds donated to the books and speeding to the Taiyuan Guanting accept nuclear donations. Zeng Guofan with Gan Xi and other ministries of survey and geological experts, one mile in the east of Baoyuyu sand on the Gang, the first to sit between the north south wooden room, and then dug in the middle of the room a big land Configuring Windows Devices Points, built around the red brick, and wiped the gray, golden brush. To the governor Yamen, Liu Xiangjian of the sedan chair shouted Microsoft 70-697 Exam Test Questions before the cross The disaster relief Minister had adults Spring welcome, Zeng Guofan let into the lobby.

The nickname is Da Lao Zhou. This person is also a bandit style Microsoft 70-697 Exam Test Questions bandit. If there is a bull selling pork vendor MCSA: Windows 10 70-697 like a Microsoft 70-697 Exam Test Questions customer, he will definitely not Microsoft 70-697 Exam Test Questions let it, and he will definitely be eager to see it, and he will definitely be a pork seller. Feng Erzi rode his bicycle Microsoft 70-697 Exam Test Questions and returned home with satisfaction. Everyone is drizzling on the road that slanting home, everyone smells the smell of Configuring Windows Devices spring, 70-697 Exam Test Questions which is the kind of drizzle that drops into the earth.

The low voice of the original whisper gradually disappeared, Microsoft 70-697 Exam Test Questions but his back Microsoft 70-697 Exam Test Questions was terrible. http://www.testkingdump.com What does it look like Configuring Windows Devices You can t go to the factory. At noon, Changsheng was sitting in his small office and pondering into the silk. It is easy to check. On the second day of the prosperous day, I learned from an acquaintance at the post office that there was only one person who called on MCSA: Windows 10 70-697 the number of the Li Zhenzhong family in New York, USA 70-697 Exam Test Questions Ning Wei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *