Wed. Oct 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

මම ගැහුවේ මගේ ගෑනිට වෙන වුන් දගලන්නේ ඇයි? පියුමිගේ සැමියාගෙන් පිළිතුරක්

පියුමි හංසමාලි යනු තම බිරිඳ බවත් තමන් විසින් ඇයට පහර දීම වෙන කිසිවකුට ප්‍රශ්නයක් විය නොහැකි බවත් ඇයගේ සැමියා වන වෙනුර හේෂාන් සඳහන් කරයි.

සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කරන්කේ පියුමි හංසමාලිට පහරදීම සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවට ප්‍රතිචාර දක්වමිනි. සම්පූර්ණ සටහන මෙසේය.

So වටෙ ඉන්න උන් දැගලුවට මට කමක් නැ මම ගහන්නේ මගේ ගැනිට නම් ඇයි දගලන්න ලංකාවෙ වෙන පිරිමි කවුරැත් කිසිම ගැහැනියකට අතක් වත් උස්සලා නැතුව ඇති.ඔය video එක අවුරැද්දක විතර පරන එකක් අද ඉයෙ උනා වගේ කට්ටිය දගලන්නේ එක family problem එකක් මුලු ලංකාවක් මැදිහත් වෙන්න එපා.විවිද ගොසිප් දැක්කාය ලැජ්ජා වෙමි ලංකාවෙ මිනිසුන් ගැන Piumi Hansamali කොයිවගේ ගැහැනියක්ද යන්න ලොකයා මට කියලා දිමට අවශ්යය නැත අවුරැදු ගානක් මම ඇයව දනිමි මා සමග එකට ජිවත් වු ගැහැනිය ඇයයි.ලොකයාට ඔන විදිහට අපි කවුරැත් ජිවත් වෙන්නෙ නැ අපිට ඔනෙ විදිහට අපි ජිවත් වෙන්නේ කහින අවජාතකයිනි she’s my wife 😁and my life ❤️ Thank u all

සමාජ ජලා හරහා ජනප්‍රිය වුණු පියුමි හංසමාලි නිරූපණ ශිල්පිණියක ලෙසින් පසු කලෙකදී ජනප්‍රියවී පසුව රංගනයට පිවිසුනාය. විවිද අවස්ථා වලදී ජනප්‍රිය වීම උදෙසා විවිද දේ සමාජ ජාලා හරහා පැතිරුණු අතර මෙයත් තව එවැන්නක් බව සමහරු පවසති. කෙසේ වෙතත් ගැහැනියකට පහර දීමේ හැකියාවක් තම සැමියාට වුවත් නැත. එය මානව හිමිකම උල්ලංගනය කරන්නකි. කෙසේ වෙතත් මේවට අටුවා ටීකා කියන්නට CGS අප බලාපොරොත්තු නොවන අතර එකී විනිශ්චය අපි පාටක ඔබට භාර කරන්නෙමු.

AS.

Most Popular Cisco 200-105 Real Exam

This is Cisco 200-105 Real Exam also a long wait for rain and lightning on thunder and lightning. When we heard the autumn insects screaming in the grass, our heart suddenly had a pain http://www.passexamcert.com and guilt that was pierced by the needle. The whip is on the neck of 200-105 Real Exam the three big horses. I ICND2 200-105 will take care of him. Mingzhe listened to Mingcheng Cisco 200-105 Real Exam s so solid and sincere speech, and he was relieved a lot. Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) What is it Let us guess this group of scorpions for a long time.

But when they see Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) the signal that Mingzhe s ICND2 200-105 eyes are asking for help, they have to Cisco 200-105 Real Exam participate in such trivial matters. No matter how Cisco 200-105 Real Exam the three sisters are sold, it is the responsibility of the old fat lady, the responsibility of the old fat lady, the sale has been sold, and ask what it 200-105 Real Exam does What is the use No matter how they are sold, their main contribution is The three sisters have been sold by them in one breath. This is not very Good start Isn t everything being transformed naturally The unexpected disaster, whoever thought of it, fell from the sky. God always 200-105 Real Exam appears when we don t care.

So now I see a small drama in the TV series will ICND2 200-105 always find a reaction will be covered with goose bumps, is simply a little common sense of being Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) a soldier. Strives for a deformity of purity.to say you can easily understand the example, I was in college with a French guy good with me, 200-105 Real Exam he is an international student, study Xie Jin s film. Then I saw a team Cisco 200-105 Real Exam of bald soldiers were Cisco 200-105 Real Exam tied to wear a string with the roadside walk. We were both scared, but we dared not ask, loaded the magazine into our own gear. We made Cisco 200-105 Real Exam 100 sit ups and then let us turn over to do push ups, the next sub more uncomfortable because your face http://www.testkingdump.com must be tied in the mud in the Cisco 200-105 Real Exam mud repeatedly Zha Er ears flow mud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *