ජනපති යටතේ පොලිසිය තිබීමෙන් වැඩ ප්‍රමාදයි: ඇමති සාගල

තමන් පොලිස් ඇමතිවරයා සිටි සමයේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ගෙවීම් (බටා) චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබු බවත් තමා පොලිස් ඇමති ලෙස සිටියේ නම් මේ වන විටත් නිලධාරීන්ගේ ගෙවීම් මේ වන විට ගෙවා නිමකරන බවත් ජනාධිපති තුමන් නිලධාරීන්ගේ ගෙවීම් ඉදිරියේදී සිදු කරන බවට තමා තුල විස්වාසයක් ඇති බව වරාය නාවික කටයුතු දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා පැවසීය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ හෙතෙම කියා සිටියේ පොලිස් නිලධාරීන්ටද සිහින ඇතිබවත් ඔවුන්ට ගෙවීමට ඇති මුදල් කඩිනමින් ලබාදීමට කටයුතු කලයුතු බවයි.

වර්තමානය වන විට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා යටතේ ඇති දෙපාර්තම්නේතුවක් බවත් ජනාධිපතිතුමන් එම ගෙවීම් සිදුකිරීමට කටයුතු කිරීම තමන් බලාපොරොත්තුවන බවත් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here