එජාපය කියූ දේ කරන පක්‍ෂයක්. විදුලි විසන්ධිවීම් අවසන්: ඇමති රවී

එකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් නගන චෝදනා පදනම් විරහිත චෝදනා බවත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කිවු දේ ඉටු කරන රජයක් බවත්, අමාත්‍යය රවි කරුණානායක මහතා පවසයි.

ඉදිරියේදි මේ රටේ විදුලි අවශ්‍යතාවයට විසදුම් ලබා දිමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබි ඇති බවත්, එම කඩිනමින් එම විදුලි අවශ්‍යතාවය සපුරාලිමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යය රවි කරුණානායක මහතා වැඩි දුරටත් පැවසිය.

එමෙන්ම කෘතීම වැසි වස්සන බවත් කියන රවි කරුණානායක මහතා තව දුරටත් කියා සිටියේ අද සිට විසන්ධි කිරිමකින් තොරව මේ රටේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලි බිලද වැඩි නොකර අඛණ්ඩව විදුලි බලය ලබාදෙන බවය.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් කැළණි ගග හරස් කර ගිනිගත්හේන පොල්පිටිය ප්‍රදේශයේ ඉදි කරමින් පවතින බ්‍රොඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යපෘතිය හේතුවෙන් අවතැන් වු පවුල් 29 සදහා වන්දි මුදල් ප්‍රධාන කිරිම විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යය රවි කරුණානායක මහතා විසින් සිදු කල අතර පොල්පිටිය සමනලගම ප්‍රදේශයේ බ්‍රොඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය නිසා අවතැන් වු පවුල් 29 කගේ නිවාස සහ ඉඩම් තක්සේරු කිරිමෙන් අනතුරුව බ්‍රොඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි බලගාර ව්‍යපෘතිය මගින් රු මිලියන 129 ක මුදල් චෙක් පත් අමාත්‍යය රවි කරුණානායක මහතා විසින් පොල්පිටිය ප්‍රදේශයේදි බෙදා දුන්නේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here