උත්සව සමයේ බීමත් රියදුරන් ඇල්ලීමේ විශේෂ මෙහෙයුම අද සිට ක්‍රියාත්මකයි

උත්සව සමයේ බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා විශේෂ මෙහෙයුමක් අද සිට දින 10ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ සඳහා ශ්වසන නල 25000ක් දිවයින පුරා පොලිස් ස්ථාන වලට බෙදාහැරීමට කටයුතු කල බව පොලිස් මාධ්‍ය අංශය සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here