විදුලි කප්පාදුවට මුවාවී ස්භාවික විදුලි බලාගාරයක් නීති විරෝධීව මෙරට ඉදිකිරීමට කොරියානු සමාගමකට ලබා දීමේ සුදානමක්

2014 වසරේ සිට කිසිදු විදුලිබලාගාරයක් මෙරට ඉදිකිරීමට කටයුතු නොකල නිසා හා වෙනත් බල ශක්ති මගින් විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට විදුලිබල අමාත්‍යාංශයෙන්ම බාධා කල නිසා සති තුනක කාලයක සිට පැය දිනකට පැය ගණනක් අදුරේ සිටීමට අප රටේ ජනතාවට සිදුවී ඇති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ පවසයි.

ඔවුන් වැඩි දුරටත් මෙසේ පවසයි.

විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ අදූරදර්ශී කියාකලාපය නිසා ඇති වූ එම විදුලි අර්බුදය විසදා ගැනීමට යැයි කියා විවිධ උපාය අනුගමනය කිරීමට යන නිසා කලදුටු කලවල ඉහගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින  මෙරට ව්‍යාපාරිකයින් හා දේශපාලකයින් රාශියකි.

ඉන් එකක් වන්නේ මීට මාස ගණනකට පෙර කොරියානු රජයේ සමාගමක් බව පවසමින් මෙරට ස්භාවික විදුලිබලාගාරයක් ඉදිකිරීමට අවසර ඉල්ලා විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති කැබිනට් පතයක් අනුව එම විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීම සදහා උක්ත සමාගමට අවසර ලබාදීමට කටයුතු කරමින් සිටීමයි. එම සමාගම කොරියානු සමාගමක් බවට කොරියානු තානාපතා කාර්යාලය විසින් සහතික කලද එම සමාගම කොරියානු රජයේ සමාගමක් බවට සහතිකයක් නිකුත් කොට නැත. ඒ අනුව අදාල කැබිනට් පතිකාව මගින් විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාවන සූරසේන බටගල කැබිනට් මණ්ඩලයම නොමගයවා ඇත තවද උක්ත සමාගම කිසිදු පළපුරැද්දක් නොමැති සමාගක් බව අප කල විමර්ශණයකදී හෙළිවී ඇත.

එම සමාගමට මෙම බලාගාරය ඉදිකිරීම සදහා අවසර ලබා දීමට කටයුතු කිරීම පිටුපස එක දවසට එක බොරැවක් කියන බවට ජනතාව අතර පසිද්ධියක් උසුලන පබල දේශපාලකයාද සීටී. මැයි මස විවාහ වීමට සිටින මෙම දේශපාලකයාගේ පුතාගේ අතිනත ගනු ලබන්නේ මෙම කොරියානු සමාගමේ නිල නොවන දේශීය නියෝජිතයා වන ලංකාවේ රෝලර් ගේට්ටු නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන පමුඛම සමාගමක හිමිකරැගේ දියණියයි. ඒ අනුව මෙම නව යුවලට දෑවැද්ද ලෙස දෙනු ලැබීමට නියමිතය ඇත්තේ මෙම බලාගාරයයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here