විදුලි කප්පාදුවට එරෙහි නඩුව කල් යයි

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් විදුලි බල මණ්ඩලයට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව විභාගයට ගැනිම ලබන 16 වනදා තෙක් කල් දැමීමට අධිකරණය තීරණය කොට තිබේ .

විදුලි කප්පාදුවට අදාල වාර්තා මහජන උපයෝගිතා කොමිසමටම ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් එම කොමිසම විදුලි බලමණ්ඩලයට එරෙහිව නඩුවක් පවරනු ලැබීය.

ඒ අනුව අද දින(9) අධිකරණයේ පෙනි සිටින ලෙස අධිකරණය විදුලි බලමණ්ඩලයට නොතීසි නිකුත් කරන ලදි.

විදුලි බල මණ්ඩලය මෝසමක් මගින් අධිකරනයෙන් ඉල්ලා තිබෙන්නේ අද දින සිය නිතිඥවරයාට අධිකරණයේ පෙනි සිටිමට නොහැකි බවත් ඒ සඳහා වෙනත් දිනයක් ලබාදෙන ලෙසත්ය.

ඒ අනුව ලබන 16 වනදා මෙම නඩුව විභාගයට ගැනීමට අධිකරණය නියෝග කොට තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here