විදුලි අර්බුදයට පාටලීගෙන් විසදුම්

ඉදිරි වර්ෂවල රටපුරා විදුලි අර්බුදයක් ඇති විය හැකි බවට අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක, 2018 වසරේ දී අනතුරු අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කරමින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

එමගින් ඔහු පෙන්වා දී ඇත්තේ ඉකුත් වසර 03ක කාලය තුළ නව බලාගාර කිසිවක් ක‍්‍රියාත්මක නොකළ අතර ඉදි කෙරෙමින් පවතින බලාගාර ද නොමැති බවද අමත්‍යවරයා පවසා ඇත. තවද මෙම කාලසීමාව තුළ ඉතා මිල අධික හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම් කිරීමට සිදුවන බවයි ඔහු පෙන්වා දී තිබේ.

රටට සිදුවන මෙම අලාභයන් අවම කිරීම සඳහා අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක එම කැබිනට් ප‍්‍රතිකාවෙන් යෝජනා කිහිපයක් ද ඉදිරිපත් කරඒ අනුව ඉදිරිපත් කර ඇත.

විදුලි බලාගාර ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ දී සිදුවන ප‍්‍රමාදයට හේතු, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදුවන මූල්‍ය පාඩු සහ අලාභය සඳහා ඍජුව වගකිව යුතු පුද්ගලයින් යනාදි කරුණු පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කිරීම එහි පළමු යෝජනා වේ. අර්බුදය විසඳීම සඳහා කෙටිකාලීන සහ මධ්‍යකාලීන විදුලි බලාගාර ආකලනය හඳුනා ගැනීමට සහ අවශ්‍ය ක‍්‍රියා පටිපාටිය කඩිනම් කිරීමට හා නිර්දේශ කිරීමට කමිටුවක් පත් කළ යුතු බවට ද යෝජනා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here