වත්මන් විදුලි අර්බුදය ජනපති සහ විපක්‍ෂනායක නිර්මාණය කල එකක්

වත්මන් විදුලි අර්බුදය ද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය වසරේදී ඇති කළ දේශපාලන අර්බුදයේම ප්‍රතිඵලයක් බව අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා පවසයි.

එම දේශපාලන අර්බුදය ඇති නොවූයේ නම් තවමත් විදුලිබල අමාත්‍යාංශය භාරව සිටින්නේ රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා සහ තමන් බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා තමන් දෙදෙනාටම මෙම ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තිබුණු බවයි සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව, විදුලිබල ක්ෂේත්‍රය තුළ හැමදාමත් මෙම රෝගය මතු වූ බවත් හැමදාමත් ඊට කළ යුතු ප්‍රතිකාරය සියඹලාපිටිය මහතා සහ තමන් දැන සිටි බවත් පැවසූ අමාත්‍යවරයා දේශපාලන අර්බුදය ඇති නොවූයේ නම් තමන්ට ඒ පියවර කලින්ම ගැනීමට හැකියාව තිබුණු බවත් ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here