විදුලිය නොකපන බව කිවුවත් අවුරුදු සමයට අකණ්ඩව විදුලි සම්පාදනය අභියෝගයක්

දැනට පවතින වියළි කාලගුණයත් සමග අවුරුදු සමයට විදුලිය කප්පාදු නොකරන බව සදහන් කලත් විදුලිය එලෙස එක දිගට ලබා දීම ගැටළුවක් බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉන්ජිනේරු සන්ගමය පවසයි.

දැනට පවතින විදුලි කප්පාදුව හා ඒ හා බැදුනු වෙනත් කාරණා අනුව ඉදිරි අලුත් අවුරුදු සමයේ විදුලිය ලබාදීම ඉතා අභියෝගයක්ව තිබියදී සේවකයින්ගේ වැටුප් කප්පාදුව සිදු කර ඇති බවට සංගමය චෝදනා කරයි.

ඒකාබද්ධ ඉන්ජිනේරු සේවයේ නිරතව සිටිනා ඔවුන් ඇතුලු අනෙකුත් සේවකයින් සදහා වැටුප් සම්බන්ධ ගැටළුවක් මත ඔවුන් විශේෂ රැස්වීමක් පවත්වමින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉන්ජිනේරු සංගමය මේ ගැන බලාධිකාරින්ට දැනුම් දීමට කටයුතු යොදා තිබිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here