වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මහජනතාවට ඉල්ලීමක්

වනාන්තර ගිනි ගැනීමක් හඳුනාගත් ඕනෑම අවස්ථාවක හැකි ඉක්මනින් වගකිය යුතු ආයතන දැනුවත් කරන ලෙස අතිරේක වන සංරක්ෂණ ජනරාල් ලාල් අබේගුණසේකර මහතා මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා   සිටියි .

තවද වනාන්තර ගිනි තැබීම් සඳහා රුපියල් ලක්ෂයේ සිට ලක්ෂ පහකට නොවැඩි දඩයකට යටත් වන බවත්  දඩුවමකට වඩා දැනුවත් කිරීම තුළින් වනාන්තර ආරක්ෂා කළ යුතු බවත් අතිරේක වන සංරක්ෂණ ජනරාල්තුමා කියා සිටියි.

එසේම දැනට පවතින ප්‍රධාන ගැටළුවක් ලෙස වනාන්තර ගිනි තැබීම් හඳුනා ගෙන ඇති බවත් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තෙම්න්තු දිස්ත්‍රික් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකක, ත්‍රිවිධ හමුදාව හා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සම්බන්ධීකරණය කරගෙන මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන බව අවධාරණය කරන ලදි.

විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ලැව් ගිනි හට නොගන්නා බවත් වනාන්තර ආශ්‍රිතව ඇති වන සියලුම ගිණී ගැනීම් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුකොට ගෙන සිදු වන බවත් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරනය කරයි

පසුගිය කාල සීමාව තුළ මොණරාගල, බදුල්ල, මාතලේ වනාන්තර ආශ්‍රිත සිදු වු ගිනි ගැනීම් සියල්ල මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් තුලින් සිදු වි ඇති බවද හෙලි වී ඇත

ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම තුළ ඇති වී තිබෙන බලපෑම කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ මහජනතාව සිය අවධානය යොමු කළ යුතු බවත් වනාන්තර කොටස් 03 කට අයත් වන බවත් එ් අනුව සංරක්ෂිත, රක්ෂිත හා වෙනත් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තර කාණ්ඩගත වන අතර එය මුළු භූමී ප්‍රමාණයෙන් 29.7% බව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here