විවේචනය කිරිමේදි ඇහුන්කම් දීමත් අඩුපාඩු පෙන්වා දිමේදි ඉවසීමත් තිබිය යුතුයි:ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

විවේචනය කිරිමේදි ඇහුන්කම් දීමත් ,අඩුපාඩු පෙන්වා දිමේදි ඉවසීමත් තිබිය යුතු බව සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

ආණ්ඩුව ඕනෑම විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් දියත් කිරිමට නිදහස ලබා දීඇති බවත්,ආණ්ඩුව බලයට පත්විමෙන් පසු එම නිදහස ලබා දී ඇති බවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බවදඅව්මාත්‍යවරයා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ මහනුවර නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ජනතා අයිතියට පවරා දීමේ උත්සවයකට එක්වෙමිනි.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාතයවරයා කියා සිටියේ ආණ්ඩුවේ ශක්තිමත්භාවය අයවැය සම්ම්ත කිරිමෙන් ඔප්පුකිරීමට හැකි වු බවයි.

එසේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අද අතරමං වී ඇති බවත් පැවසු අමත්‍යවරයා, අපේ පහනෙන් එළිය බලා ඇමතිකම් අරගෙන අපිට පිහියෙන් ඇනීමේ විපාක අද ඔවුන්ට අත්විඳීමට සිදුව ඇති බව පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here