පළාත් සභා මැතිවරණයේ ප්‍රමාදය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසන්නයි මැතිවරණ කොමිසමෙන් ජනපතිට ලිපියක්

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳව පවතින නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව සොයා බැලීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාව ලිඛිතව දැනුවත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම පියවර ගෙන ඇත. ඔවුන් පෙන්වා දී ඇත්තේ දිගටම පළාත් සභා මැතිවරණය ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසන ලෙසටය.

මේ වන විට පළාත් සභා 6ක නිල කාලය අවසන් වී ඇති අතර දකුණු පළාත් සභාවේ නිල කාලය ද ලබන 10 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතය. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ද නිල කාලය ලබන 21 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතව ඇත. ඒ අනුව අප්‍රේල් මාසයෙන් පසුව සක්‍රීයව පවතින්නේ ඌව පළාත් සභාව පමණක් වුව ද එහි නිල කාලය ද ලබන සැප්තැම්බර් මස 8 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතය.

සීමානිර්ණ කටයුතු ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් මේ වන විට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම ගැටලුවක් වී ඇත. ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් ලබාදුනහොත් මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකියාව පවතින බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කරයි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසීමට නීතිමය වශයෙන් හැකියාව පවතින්නේ ජනාධිපතිවරයාට බැවින් මැතිවරණ කොමිසම විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත් බව මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි. පසුගිය සතිය තුළ අදාළ දැනුවත් කිරීම ලිඛිතව සිදුකළ බව අද දෙරණ කළ විමසීමකදී මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here