Sat. Jan 18th, 2020

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

දේශපාලනයේදී බෙල්ල කපාගෙන ඉදිරියට යන්න බැහැ. ආණ්ඩුව නිවැරදිව යන ගමන ගැන කියන දොස්තර රාජිත

රජය තුළ සිටි ඌරුමීයන් ඉවත් වූ පසු රජය නිවැරදිව ඉදිරියට ගමන් කරන බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න පවසයි. එමෙන්ම ගමට සිරිකොත මගින් රජය ඉදිරියට යනවා බවද හොඳ නොකියා බැරි තත්ත්වයට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පත් කර ඇති බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ජන හමුවක් අමතමින් වැඩි දුරටත් දැක්වූ අදහස් මෙසේයි.

“2015 වසරේ නව රජය බලයට පත් කරන්න රාජපක්ෂලාට හති වැටෙනකන් දතින් දත දත් ගැලෙවුවා. මම දන්ත වෛද්‍යවරයෙක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පරාජය කළ අපට ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා වත්මන් ජනාධිපතිවරයා පරාද කිරීමට පහසු වුණා. අපි සැළුනේ නැහැ. ජන සටනක් ක්‍රියාත්මක කරමින් දින 52 කට පසු එම දේශපාලන අර්බුදය අපි ජයගත්තා. යහපාලන රජය තුළ දී ජනාධිපතිවරයා මෙන්ම කකුලෙන් අදින ලද අමාත්‍යවරුන් පිරිසක් ද සිටියා. ඔවුන්ට මම පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකශ කළේ ඌරු මී න්‍යාය අනුගමනය කරන අය බව. රජයක සිට රජයම විවේචනය කරනවා.

එම නිසයි පළාත් පාලන මැතිවරණය අපි පරාජයට පත් වුනේ. නමුත් එම ඌරුමීයන් ඉවත් වූ පසු රජය ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ගම්පෙරළිය, එන්ටප්‍රයිසස් ශ්‍රී ලංකා, සිරිකොත ගමට යන වැඩසටහන්වලදී ජනතාවගේ ගැටලුවලට විසදුම් හිමිවෙනවා. වත්මන් රජය මහජන සුබසාධනය ඉලක්ක කර ගනිමින් සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපනය නංවාලමින් කටයුතු කරනවා. දේශපාලන පරමාර්ථ උඩ ගමන ඉදිරියට යනවා. සියලු දෙනාටම සමානාත්මතාවයෙන් සැළකීම අපගේ අරමුණයි. සෞඛ්‍ය සේවාව ඉදිරියට ගමන් කරනවා. අපි සිදු කරන මෙවැනි සමාජ සේවා වැඩසටහන් පළාතේ සංවිධායකවරුන් කඩාකප්පල් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. දරුවෙකුට රැකියාවක් ලබාදීම උතුම් දෙයක්.

දේශපාලනයේ දී බෙල්ල කපාගෙන ඉදිරියට යන්න බැහැ. රාජ්‍ය බලය තිබෙද්දී ජනතාවට උදව් කළ යුතුයි. අයවැය විවාදයේ දී සෞඛ්‍ය සේවාව පිළිබඳව සියළුම දේශපාලන පක්ෂ හොඳ කිව්වා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ පිළිබදව මගෙනුත් විමසුවා. මොකද පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් ද සෞඛ්‍ය සේවාව අගය කළ නිසා. හොඳ නොකියා බැරි තත්ත්වයට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පත් කර තිබෙනවා”.

Oracle 1Z0-432 Certification : Oracle Real Application Clusters 12c Essentials

I bought Oracle 1Z0-432 Certification it for me. Oracle Specialist 1Z0-432 Let me let go of it. In his 1Z0-432 Certification mind, he maintains a high degree of vigilance against the word private. Looking at it If you want to Oracle 1Z0-432 Certification do it, you can do it Li Li closed her eyes. She was obviously in a hurry. She saw him running like a savior. We really like your satin, so I Oracle 1Z0-432 Certification would like to invite you to bring the products to Oracle 1Z0-432 Certification participate in a trade fair held here. Da Zhi s surprised eyes Oracle Real Application Clusters 12c Essentials and the eyes Oracle Specialist 1Z0-432 Certification of prosperous surprises quickly collided.

She hurried to the bank to do savings, detour to Yang Zhigang home, Oracle 1Z0-432 Certification the gold and silver jewelry and high level clothes and Oracle Real Application Clusters 12c Essentials unused passbook, locked in a box placed under the bed. After you re done, Jia Cheng said Oracle 1Z0-432 Certification that you are Oracle 1Z0-432 Certification given a thousand dollars.Xiao Qin quietly asked, is the leader to return my money You declare it right 1Z0-432 Certification in Oracle Specialist 1Z0-432 front of everyone. He saw the movement Oracle 1Z0-432 Certification of the bed, then approached the bed and opened the quilt affectionately said sleep well, miss, eat dinner. show children please Ruijuan watch TV, she and Xiao Qinzi Oracle 1Z0-432 Certification ready to cook.Ruijuan said that the three of us do together.

Grandpa left, I seem to have lost the backing, and my heart is a little panic. If you want to play anything, what a beautiful Oracle 1Z0-432 Certification society might be built Then she asked her granddaughter to put a pair of new quilts inside and Oracle 1Z0-432 Certification 1Z0-432 Certification put what she liked. I believe this decision will be revoked soon. Hey I am not white to let you serve 1Z0-432 Certification Shang Tian Oracle Specialist 1Z0-432 said that Oracle Real Application Clusters 12c Essentials he took out three hundred yuan from his pocket and threw it on the table.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *