කිසිදු හේතුවක් නිසා විදුලි බිල ඉහළ නොදමන බවට අමාත්‍යංශයෙන් පොරොන්දුවක්

විදුලි බිලි කිසිදු හේතුවක් නිසා ඉහළ නොදමන බව විදුලි බල ශක්ති අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමක් සිදු වුවහොත් මෙලෙස විදුලි බිල වැඩි වනු ඇතැයි වාර්තා විය. එය එසේ මිලදී නොගත්තත් මණ්ඩලයේ ආදායම සහ වියදම අතර පරතරයක් ඇති බව අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන පවසයි. එසේ තිබියදීත් විදුලි බිල වැඩි නොකළ හෙයින් ඉදිරියේදීද කිසිදු හේතුවක් නිසා විදුලි මිල ඉහළ නොදමන බව ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here