ඔට්ටු සුදුවක් වූ දේශපාලනය නිසි මගට ගනිමින් මහනුවර සංවර්ධනයට ඇමති පාටලීගෙන් සැලසුම්

මෙරට දේශපාලනය වර්තමානයේ ඔට්ටු සූදුවට භාවිත කරන ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇතැයි අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා.

තව දුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

“අද අපි රුපියල් දශලක්ෂ 173ක් වැය කර නිර්මාණය කළ ජෝර්ජ් ඊ ද සිල්වා උද්‍යානය ජනතා අයිතියට පත් කළා. අපි අනාගතයේදී මහනුවර ගුඩ්ෂෙඩ් පර්යන්තයේ විශාල මධ්‍යම බස්නැවතුම්පළක්, ඒ වගේම දුම්රිය ස්ථානය ඇතුලූ ඒ සියල්ලම වෙනස් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා අපි දශලක්‍ෂ 182 ක වියදමින් බස්පර්යන්තයක් ඉදිකර අද ජනතා අයිතියට පත් කළා. ඒ වගේම නගර සභාවට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය උපකරණ සඳහා අපි තවත් මිලියන දශ ලක්ෂ 156 ක් අද දවසේ ලබාදුන්නා.  ඒ වගේම ගුඞ් ෂෙඞ් එක, දුම්රිය ස්ථානය, රෝහල, මහා බහුමාදිලි මධ්‍යස්ථානය ඇතුලූ ප‍්‍රදේශයන් හි තමන්ගේ ජීවිකා වෘත්තිය ගෙන ගිය 842 දෙනෙක් අපි හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අයට වන්දි ගෙවීම දැන් ආරම්භ කර තිබෙනවා”.

නවීකරණය කෙරුණු මහනුවර ජෝර්ජ් ඊ ද සිල්වා උද්‍යානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පල කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here