ඉදිරි වසර තුල රට සීග්‍ර සංවර්ධනයක් කරා

වත්මන් රජයට තව වසරක කාලයක් තිබෙන බවත්, එම කාලයේදි රටේ තවත් සංවර්ධන කටයුතු රාශ්‍රියක් සිදු කිරිමට නියමිත බවත් ගත වු සිව් වසර තුල වත්මන් රජය රටේ සැලකිය යුතු සංවර්ධනයක් සිදු කළ බවද අමාත්‍ය වි.රාධාක්‍රිෂ්නණ් පවසයි.

එමෙන්ම වත්මන් රජයේ අයවැය පරාජය කරන බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් මාධ්‍යය මගින් පැවසුවද අයවැය වැඩි ජන්ද 49 කින්  සම්මත කර ගැනිමට හැකි වු බව විශේෂ සංවර්ධන වි.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතා පැවසුවේ ගම්පොල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යයාලට යටතේ පාලනය වන නාවලපිටිය කදිරේෂන් දමිල මහ විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි පහක් , ගුරු නිවාසයක් සහ ආරක්ෂක පැති බැම්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ රුපියල් මිලියන 40 ක ප්‍රතිපාදන යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණය  සිසු අයිතියට පත් කිරිමේ උත්සවයට සහභාගී වෙමිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here