අප්‍රේල් 10 පසුව කිසිදිනකදී විදුලිය විසන්දි නොකරන බවට රවී කියයි

මැයි මාසයේදී විදුලිය විසන්ධි නොකරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

ඒ අනුව අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ වෙසක් මාසය තුළ විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවන බවට පල වන වාර්තා අසත්‍ය බවයි.

එවැනිම අප්‍රේල් මස 10 වන දිනෙන් පසු රට තුළ යළි විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවීමට ඉඩ නොතබන බව රවී කරුණානායක මහතා නැවතත් මතක් කරමින් දැන්ව සිටියි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here