Mon. Sep 16th, 2019

Colombo Gazette – Sinhala

News, views and more

අපනයන වෙළඳපොල විවිධාංගීකරණ වැඩපිලිවෙලක් ඕනෑ : උදය ගම්මන්පිල

පිවිතුරු හෙළ උරුමය මූලස්ථානයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී එම පක්ෂ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා මෙම අදහස් පල කලේය.

ඇමරිකාවේ හෙරිටේජ් ෆවුන්ඩේෂන් කියන ඉතා බලගතු බුද්ධිමණ්ඩලය පර්යේෂණ වාර්තාවක් ශ්‍රි ලංකාව ගැන නිකුත් කරනවා 2019 මාර්තු මාසයේ. මේ වාර්තාවේ වැදගත් කම තේරුම් ගන්න නම් මෙම ආයතනය කුමක්ද කියන එක ගැන අපි නිවැරදිව තේරුම් ගන්න ඕනෑ. හෙරිටේජ් ෆවුන්ඩේෂන් කියන්නේ ඇමෙරිකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කිරීමට වඩාත් බලපාන බලගතු බුද්ධි මණ්ඩලයක්. නැතිනම් තින්ක් ටෑන්ක් එකක්. රොනල්ඩ් රේගන් ජනාධිපති කාලයේ මේ ආයතනය තමයි ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති වලට වඩාත්ම බලපෑම් කළ හැකි ආයතනය. පෙන්සිල්වේනියා විශ්ව විද්‍යාලය සකස් කළ Global Think Tank Index අනුව හෙරිටේජ් ෆවුන්ඩේෂන් ආණ්ඩුවට බලපෑම් කිරීම අතින් ලොව 12 වන ස්ථානයේත් ඇමෙරිකාවේ පස්වන ස්ථානයේත් ඉන්නවා.

හෙරිටේජ් ෆවුන්ඩේෂන් හි ජෙෆ් ස්මිත් 2019 මාරතු 14 දින Sri Lanka : A Test Case for the Free and Open Indo – Pacific Strategy නමින් පර්යේෂණ වාරතාවක් නිකුත් කරනවා. ලංකාවේ උපාය මාරගික වැදගත්කමත් 2015 නව ආණ්ඩුව බලයට පැමිණීමේ සිට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඇමෙරිකාව ලැබූ ජයග්‍රහණත් ඒ වාරතාවේ අඩංගු වෙනවා.

ඒ වාරතාවේ 14 පිටුවේ මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. රාජපක්ෂ සංධානය යළි බලයට එනවා. අවංකවම ඒ අය ලංකාවේ හරිම ජනප්‍රියයි. ඇමෙරිකාව එක්තරා සීමාවකට ලංකාවේ ජනමතයට ගරු කරන්න සූදානම් විය යුතුයි. ඇමෙරිකාව ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරනවා ද? ජනතාවගේ මතයට ගරු කරනවා ද? ඔව්. නමුත් එක්තරා සීමාවකට විතරයි. ඒ සීමාව තීරණය කරන්නේ ඇමෙරිකාවම තමයි. ජනාධිපතිවරණයක් කට ලඟ තබා ගෙන බලගතු ඇමෙරිකානු බුද්ධි මණ්ඩලයක් කියන කතාව සුළුවෙන් තකන්න එපා. ලංකාවේ ජනමතය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ ඇමෙරිකාව කැමති සීමාව දක්වා විතරයි. ඇමෙරිකාව කැමැති සීමාව කියන්නේ ඇමෙරිකාවට වාසි සීමාව. ඊට පස්සේ ලංකාවේ ජනමතය චප්ප කරලා ඇමෙරිකාවේ මතය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියන එක නේද? ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමතයට ගරු නොකිරීමට ඇමරිකාණු ආණ්ඩුවට ඒ රටේ බුද්ධි මණ්ඩලයක් උපදෙස් දෙනාවා කියන්නේ ඉදිරි ජනපතිවරණයට දැවැන්ත අවදානමක් තිබෙනවා කියන එකයි.

ඇමෙරිකාවට නීත්‍යානුකූලවම ලංකාවට බලපෑම් කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ලංකාවේ අපනයන වලින් 26% ගන්නේ ඇමෙරිකාව. තවත් 29% ගන්නේ ඇමෙරිකාවේ හිතවතා යුරෝපීය සංගමය. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අපනයන වලින් 55%ක් පාලනය කරන්න ඇමෙරිකාවට පුළුවන්. මේක අපේ රටට දැවැන්ත අවදානමක්. ලංකාවේ භාණ්ඩ මත අධික බදු පැනවුවහොත් ලංකාවෙන් භාණ්ඩ මිළ දී ගැනීම තහනම් කළොත් ලංකාවේ ආරථිකය කඩා වැටෙනවා. ඇමෙරිකානු තර්ජන ඇතත් නැතත් රටක් සිය අපනයන ආදායම උපයා ගන්න රටවල් කිහිපයක් මත රැඳීම ජාතික ආරථිකයේ ස්ථායීභාවයට බාධාවක්.

1977 දී එජාප ආණ්ඩුව බලය එන විට මෙවැනි අපනයන රැඳියාවක් තිබුණා. අපනයන ආදායමෙන් 80%ක් උපයා ගත්තේ තේ රබර් සහ පොල් විකිණීමෙන්. මේ භාණ්ඩ තුනේ මිළ ඉහළ පහල යන විධියට රටේ ආරථිකයත් ඉහළ පහල ගියා. වෙළඳ විෂය භාර වුණේ ලලිත් ඇතුලත්මුදලි කියන දූරර්දශි ඇමතිතුමාට. එතුමා අපනයන භාණ්ඩ විවිධාංගිකරණ වැඩපිලිවෙලක් හැදුවා. ඒ අනුව අපනයන ගම්මාන, අපනයන සැකසුම් කලාප, අපනයන මහජන සමාගම් වැනි නව විසඳුම් හරහා අපනයන ආදායම තේ රබර් පොල් මත තිබුණු රැඳියාව නැති කළා.

අද අපි මුහුණ දෙන අභියෝගය ජය ගැනීමට නම් අපනයන වෙළඳපොල විවිධාංගීකරණ වැඩපිලිවෙලක් ඕනෑ. ඒ කියන්නේ නව වෙළඳපොලවල් සොයා ගෙන ඇමෙරිකාව මත තිබෙන රැඳියාව අඩු කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා නව වෙළඳපොල සොයා යන අපනයනකරුවන්ට දිරි ගැන්වීම් ලබා දෙන්න ඕනෑ. එවැනි වැඩපිලිවෙලකට නොගියොත් පැනමාව වුණු දේ තමයි අපටත් වෙන්නේ. පැනමාවේ වගේ ලංකාවේ ඊ ළඟ ජනාධිපති තීරණය කරන්න ඇමෙරිකාවට භාර දීලා අපට බකන් නිලාගෙන ඉන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා පැනමාවන වුනු දේ ලංකාවට නොවීමට නම් වහාම අපි අපනයන වෙලද පොල විවිධාංගීකරණ වැඩපිලිවෙලකට යා යුතුයි. ඇමරිකාවෙන් ලැබිල තියෙන මේ රතු එළිය වහාම තේරුම් අරගෙන ඇමරිකාව මත අපේ ආර්ථිකයට ඇති රිදියාව අඩු කිරීමට කුමණ පක්ෂයක් බලයට පැමිණියද එම ආණ්ඩු කටයුතු කල යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.

– අරවින්ද අතුකෝරල

Prompt Updates Microsoft 70-411 Free Dumps Latest Version PDF&VCE

After 70-411 Free Dumps the third month of the production statistics of Ning Hao was sent to Changsheng, Chang Shengsong took a breath Microsoft 70-411 Free Dumps and was pleased to find Ning Yu Good job. While holding Windows Server 2012 70-411 the coffee from the flight attendant, Windows Server 2012 70-411 Free Dumps he stroking the little hand that Aria had extended. William said a Administering Windows Server 2012 few words, I am very happy to be together tonight, and Microsoft 70-411 Free Dumps Miss Sue began to drink. You don t have to panic. Gong lawyer looked at Xiaosheng, Want Want, Zhuo Yue and Ning Yu when he handed the materials he wrote to Changsheng. She just wanted to move around, leaving the note that had been swaying in front of her eyes and the slang of the family rich in her ear behind her.

day, small celadon with Yang Zhigang has been walking to the Academy of Fine Arts, did not happen to her virtual thrilling story, but also full of Microsoft 70-411 Free Dumps fresh sense of novelty. Zhen Administering Windows Server 2012 Zong has taken over the phone, saying, Jia Cheng, I just leave half a year, you do not buy the face, and people go, the tea is cool, too fast. I will meet you at Room 201, Room 650, and Microsoft 70-411 Free Dumps at 5 30 pm.Ochomai in the restaurant is busy north, I am uncomfortable, go early, buy some medicine, sit in the mahjong shop to shut it. Groan busy with clothes to clean up the mess.She at one fell swoop, considered merit, the nerve returned to normal, did not forget to treat, with two fingers twist up his pants handed him, that I can lay off yet, the main office level She put on a glove to deal with the good, took away the high Windows Server 2012 70-411 tech content of sophisticated recorders, Zhen total, count tips to send me to commemorate. Brave men can use their freedom and their life as a bet, The gun, but also changed the fate of Microsoft 70-411 Free Dumps children and grandkids, dear more courageous men and women, robbery banks murder more goods, 70-411 Free Dumps beautiful women who are willing to go to bed also change their destiny.

Leaves, how are you She cried, stood up, bypassed the executive desk, came over and hugged Microsoft 70-411 Free Dumps me. She doesn t understand why Windows Server 2012 70-411 these people are like this. A Xiang took A Huan to see me and the children. At this moment, Microsoft 70-411 Free Dumps he is everything about Windows Server 2012 70-411 Free Dumps her, she is Administering Windows Server 2012 Microsoft 70-411 Free Dumps also his own. At the same time, she began to call him anytime, anywhere, to check what he was doing and who 70-411 Free Dumps he was with.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *