2020 පසු රටට අවශ්‍ය අඩිතාලම දැමූ බව මංගල කියයි

2020 ට පසු එක්සත් ජාතික පෙරමුණු ආණ්ඩුවක් සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිමත් අඩිතාලම මෙවර අයවැයෙන් සපයා ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

අයවැය ඡන්ද විමසීමේදී ලැබූ ජයග්‍රණය එක්සත් ජාතික පක්ෂය හෝ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ලැබූ ජයග්‍රහණයකට වඩා මේ රටේ අනාගතය ගැන සිතන ජනතාව ලැබූ ජයග්‍රහණයක් බවද  මුදල් අමාත්‍යවරයා කියයි.

පසුගිය යුගයට වඩා අවුරුදු සමයේ බඩුමිල ජනතාවට දැරිය හැකි මට්ටමින් අඩු කිරීමට ද ආණ්ඩුව කටයුතු කර ඇති බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා ඉන්ධන මිල සූත්‍රය මේ මස 10 වනදා ද ක්‍රියාත්මක වන බවද පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here