හානිපූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය සිය කටයුතු අරභයි

2019 අයවැය මඟින් හානිපූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය සඳහා රුපියල් කෝටි 70ක් වෙන් කිරීමත් සමග හානිපූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය සිය කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

හානිපූර්ණය සඳහා යෝග්‍ය තැනැත්තන් හඳුනාගැනීම සහ ඔවුන්ට තනි සහ සාමූහික හානිපූර්ණයන් ලබාදීම මෙම කාර්යාලයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් වන අතර හානිපූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය ධාරා විජයතිලක මහත්මියගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතුව කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් එම කාර්යාලය සඳහා කොමසාරිස්වරුන් පත් කිරිමත් සමඟ එය ක්‍රියාත්මක බව සංහිඳියා යාන්ත්‍රණය පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

එහි සෙසු සාමාජිකයින් ලෙස ඒ.ඒ.එම් ෆතිහු, විශ්‍රාමික කර්නල් රත්නප්‍රිය බන්දු, ආචාර්ය ජේ.එම් ස්වාමිනාදන් සහ සුමිත්‍රා සෙල්ලතම්බි යන මහත්ම මහත්මීන් කටයුතු කරනු ඇත.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here