සිසුන්ට නව රථ වාහන සැලැස්මක්

අපේ‍්‍රල් මස 22 වනදා සිට කොළඹ නගර සීමාවේ පාසල් ආශි‍්‍රතව නව රථ වාහන සැලැස්මක් කි‍්‍රයාත්මක කෙරේ.

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය, කොළඹ මහ නගර සභාව, බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සහ පොලීසිය එක්ව නව සැලැස්ම සකස් කර තිබෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය, රාජකීය විද්‍යාලය, ඞී එස් සේනානායක විද්‍යාලය. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය, බම්බලපිටිය මුස්ලිම් කාන්තා විදුහල, හින්දු විදුහල, කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය, ආනන්ද විද්‍යාලය, නාලන්ද විද්‍යාලය, මියුසියස් විද්‍යාලය සහ ක්ලිෆ්ටන් බාලිකා විද්‍යාලය ආශි‍්‍රතව පළමු අදියරේදී මෙම සැලසුම කි‍්‍රයාත්මක වේ.

ඒ අනුව සිසුන් ප‍්‍රවාහනය කරන රථ වාහන එම පාසල් ආසන්නයේ නතර කර තැබිය හැක්කේ විනාඩි 3 ක කාලයක් පමණය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here