සංචාරක කර්මාන්තය ඉහළට

දිවයින පුරා දැඩි පවතින දැඩි උණුසුම්කාරී කාලගුණ තත්වය හමුවේ වුවද මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් ප්‍රමාණ පසුගිය මාර්තු මාසයේදී තවදුරටත් ඉහළ ගොස් තිබේ. පසුගිය 2018 වසරේ මාර්තු මාසයට සාපෙක්ෂ්ව මෙම වසරේ මාර්තු මාසයේදී එම ප්‍රමාණය 4.7% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ සංඛ්‍යා ලේඛනවලට අනුව මාර්තු මාසයේදී පැමිණ ඇති සමස්ත සංචාරකයන් ප්‍රමාණය 244,328 කි. ඉන් වැඩිම පිරිසක් පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියානු හා චීන සංචාරකයන්ය. මීට අමතරව එංගලන්තය, ජර්මනිය හා ප්‍රංශය යන යුරෝපා රටවලින් සංචාරකයන් වැඩි පිරිසක් පැමිණ තිබේ.

මාර්තු මාසයේදී මෙරටට පැමිණි සංචාරකයන්ගෙන් අඩකට ආසන්න පිරිසක් 49% ක් යුරෝපා රටවල සංචාරකයන් වීම ද විශේෂත්වයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here