පුද්ගලික බලාගාර වලින් විදුලිය මිලදී ගැනීමත් සමග විදුලි මිල ඉහළ යයිද?

රට තුළ ඇතිව තිබෙන විදුලි අර්බුදය අවසන් කිරීම සඳහා රජය විසින් පුද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලිය මිලට ගැනීමට තීරණය කිරීම නිසා විදුලි ඉදිරියේ දී පාරිභෝගිකයන් සඳහා විදුලි බිල දෙගුණයකින් පමණ ඉහළ යනු ඇති බව විදුලි මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග පවසයි.

සාමාන්‍යයෙන් ඒකකයක් නිපදවීමට මණ්ඩලය වැය කරන්නේ රුපියල් 18 ක මුදලකි. ඒ  අනුව සදහන් වන්නේ මේ වන විට පුද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 30ක මුදලක් ඒකකයක් සදහා ගෙවීමට විදුලිබල මණ්ඩලය සාකච්චා කර ඇති බව වාර්තා වේ.

නමුත් පුද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 30ක් පමණ වූ මුදලකට ලබා ගැනීමට සිදු විමත් සමගින් විදුලි බිල අනිවාර්යෙන්ම ඉහල නගිනු ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here