ඩෙංගු ගැන අවධානයෙන් සිටින්න: රෝගීන් සංඛ්‍යාව 12800 ඉක්මවයි


මේ වසරේ මේ දක්වා කාලය තුල ඩෙංගු රෝගින් 12851කු මුළු දවයිනෙන්ම වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

මේවසරේ ජනවාරි මාසයේදි ඩෙංගු රෝගින් 5576ක්ද,පෙබරවාරි මාසයේ 3683ක්ද,මාර්තු මාසයේ රෝගීන් 3592 ක්ද වාර්තා වී ඇත.

වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී අති අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස 40.4% කි.

ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය අවම කර ගැනීම සඳහා මදුරුවන් බෝවීමට ඉඩ ඇති ස්ථාන පරිසරයෙන් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරිමට කටයුතු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ මහජනතාවට දැනුම් දෙයි.

එමෙන්ම දින තුනකට වඩා උණ රෝගය පවතීනම් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම හා අවශ්‍ය සායනික පරීක්ෂණ සිදුකරගැනීම වැදගත් බවද සෞඛ්‍ය අංශ අවධාරනය කර සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here