වියළි කාලගුණයෙන් ලක්ෂ 2කට ආසන්නව පිඩාවට පත්වූවන්ට රජයෙන් මුදල්

පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් ලක්‍ෂ දෙකකට වැඩි පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ප‍්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පවසයි.

වියළි කාළගුණය නිසා පානීය ජල ප්‍රශ්ණද මතුව තිබෙන බැවින් අවශ්‍ය ප්‍රදේශ වල පනිය ජල ප්‍රශ්ණය විසදීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට අවශ්‍ය මුදල්ද ලබා දීමට ආපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පානීය ජලයට ලවණ මුසුවී තිබෙන අතර එම දිස්ත්‍රික්කයට ජල බවුසර් 8000 යවා ඇත. එවැනිම අනෙක් දිස්ත්‍රික් වලටද මුදල් ලබා දීම කඩිනමින් නොකඩවා ලබා දීමට කටයුතු සලසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here